Điều khoản sử dụng

Giới thiệu

Cảm ơn độc giả đã tin tưởng những thông tin mà Topthuthuat.net đã cung cấp về các chủ đề thủ thuật PC & Mobile và cuộc sống. Để truy cập các dịch vụ của Topthuthuat.net, bạn có thể đăng ký một tài khoản cá nhân. Đây là điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Để sử dụng những dịch vụ của chúng tôi, độc giả phải đồng ý các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản.

Tài khoản dịch vụ

1. Chấp nhận điều khoản

– Bằng các truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đồng tuân thủ theo đúng các Điều Khoản này. Bạn cũng xác nhận rằng bạn từ 14 trở lên hoặc nếu dưới 14 tuổi, bạn có sự cho phép của bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, họ sẽ chịu trách nhiệm tuân thủ Điều Khoản của chúng tôi.

– Các Điều Khoản này có thể được chúng tôi cập nhật. Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của chúng tôi bất kỳ lúc nào tại đây. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi chúng tôi có bất cứ thay đổi nào trong Điều Khoản, bạn cũng phải hoàn toàn chấp nhận đối với những thay đổi đó.

– Bạn cũng có thể chấm dứt việc sử dụng Điều khoản dịch vụ của chúng tôi nếu bạn không hài lòng với Điều khoản chúng tôi đưa ra hiện tại hoặc tương lai

2. Tài khoản

Chúng tôi cho phép người dùng đăng ký tài khoản trên dịch vụ để tạo và cập nhật hồ sơ trực tuyến trên Topthuthuat.net. Mỗi người dùng đều có thể tạo các tài khoản khác nhau trên website bằng các hình thức đăng nhập qua Email, Số điện thoại, Facebook, Twitter hoặc Google.

3. Đăng ký

– Để truy cập và sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên website Topthuthuat.net, người dùng có thể đăng ký tư cách là thành viên trên trang Topthuthuat.net, các thông tin bắt buộc phải điền trong mẫu đăng ký có dấu *, các thông tin bao gồm: Họ và tên, Email, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ, chứng minh thư nhân dân (căn cước công dân), giới tính…

Những thông tin mà thành viên khai báo sẽ tự chịu trách nhiệm, website Topthuthuat.net sẽ không chịu mọi trách nhiệm hay nghĩa vụ liên quan đến thông tin cung cấp bởi các thành viên

– Thành viên có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản của mình, hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra trong tài khoản đó.

– Nếu bạn dưới 14 tuổi, bạn cần được người giám hộ hợp pháp cho phép để đăng ký tài khoản của mình

4. Chính sách bảo mật

Dữ liệu đăng ký và một số thông tin khác về bản thân phải tuân thủ theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Các điều khoản chính sách được đưa vào điều khoản dịch vụ này bằng cách tham chiếu. Lúc đăng ký tài khoản, bạn cần chấp nhận các điều khoản của chúng tôi đã đưa ra

– Một số mục chúng tôi cho phép thành viên tải lên trên dịch vụ của chúng tôi bao gồm: tên, hình ảnh đại diện, email, số điện thoại, địa chỉ…Tất cả những thông tin mà người dùng cung cấp thuộc quyền sở hữu và trách nhiệm của người sử dụng. Topthuthuat.net không kiếm soát nội dung và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào mà người dùng cung cấp.

– Bằng cách mua và sử dụng bất kỳ dịch vụ phải trả phí nào, nếu bạn đồng ý với các hoạt động được sử dụng để thu nhập, sử dụng và tiết lộ thông tin liên quan đến việc sử dụng hoặc mua hàng như được mô tả trong chính sách bảo mật của chúng tôi

5. Nội dung và liên kết ngoài

Topthuthuat.net có thể chứa nội dung của bên thứ 3 và liên kết đến các trang web khác. Topthuthuat.net khogno xác nhận, tài trợ, giới thiệu hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ trang web được liên kết nào. Ngoài ra, trang web được liên kết không chịu sự kiểm soát của Topthuthuat.net và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các trang được liên kết hoặc bất kỳ thay đổi cập nhật nào đối với những trang được liên kết.

6. Kiểm soát tài khoản

– Bạn đồng ý rằng Topthuthuat.net có thể xóa tài khoản của bạn khi Topthuthuat.net thấy rằng bạn đã vi phạm hoặc không tuân thủ theo điều khoản dịch vụ. Sau khi xóa. Topthuthuat.net có thể xóa và loại bỏ bất kỳ nội dung nào mà người dùng có trong dịch vụ của chúng tôi

– Topthuthuat.net có quyền sửa đổi hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ) vào bất cứ lúc nào. Bạn đồng ý rằng website Topthutthuat.net không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ 3 nào về sửa đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ. Trừ khi có thỏa thuận khác giữa Topthuthuat.net và bên thứ 3 đó.

7. Quyền sở hữu

– Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các quyền sở hữu thông tin trong dịch, mọi phần mềm cần thiết được sử dụng liên quan đến dịch vụ và tất cả nội dung bao gồm: (văn bản, video, âm thanh, hình ảnh và cách tài liệu khác…) có trên dịch vụ.

– Bạn đồng ý và cam kết rằng bạn không sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung trên dịch vụ bao gồm: (văn bản, video, âm thanh, hình ảnh và cách tài liệu khác…) mà không được phép của Topthuthuat.net

– Bạn sử dụng dịch vụ và cam kết rằng: không truy cập dịch vụ hoặc nội dung bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài việc thông qua các giao diện do bên Topthuthuat.net cung cấp để sử dụng trọng việc truy cập sử dụng dịch vụ. Trừ khi được Topthuthuat.net hoặc cá nhân bên thứ 3 có liên quan cho phép rõ ràng, không được sửa đổi, thuê, cho thuê, cho mượn,bán, phân phối hoặc tạo tác phẩm dựa trên dịch vụ, toàn bộ hoặc 1 phần.

8. Thông tin liên hệ

– Liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào hoặc để báo cáo bất kỳ vi phạm vào đối với Điều khoản dịch vụ tại: [email protected]

– Topthuthuat.net có ​​thể liên hệ với bạn và gửi cho bạn các thông báo, bao gồm các thông báo liên quan đến các thay đổi trong Điều khoản Dịch vụ này, qua email, điện thoại bằng cách đăng ký nhận thông báo.