Thứ Hai, Tháng Sáu 21, 2021

Căn duyên tiền định Mậu Thìn, cách xem căn duyên tiền định của tuổi Mậu Thìn chính xác

Để biết được bạn và nửa kia của mình nên duyên vợ chồng có phù hợp với nhau hay không thì thông thường người ta sẽ tham khảo căn duyên tiền định theo tuổi của mình. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách xem căn duyên tiền định Mậu Thìn đầy đủ và chính xác nhất.

Căn duyên tiền định Mậu Thìn
Căn duyên tiền định Mậu Thìn

Hướng dẫn cách xem căn duyên tiền định tuổi Mậu Thìn.

Xem thêm bài viết: Chồng Đinh Mão và vợ Canh Ngọ có phù hợp với nhau không.

A. Nam tuổi Mậu Thìn

 • Có năm sinh âm lịch là năm Mậu Thìn
 • Có thiên can là Mậu
 • Có địa chi là Thìn
 • Có quẻ mệnh Đại Lâm Mộc, thuộc cung Chấn
 • Có thiên mệnh năm sinh là Mộc

Căn duyên tiền định của Nam tuổi Mậu Thìn

1. Nam Mậu Thìn – Nữ Kỷ Tỵ

Thông tin của vợ: 

 • Có năm sinh âm lịch là năm Kỷ Tỵ
 • Có quẻ mệnh là Đại Lâm Mộc, thuộc cung Tốn
 • Niên mệnh năm sinh của vợ tuổi Kỷ Tỵ là Mộ

Luận tuổi vợ chồng Mậu Thìn – Kỷ Tỵ

Xét về mệnh: 

 • Mệnh của chồng tuổi Mậu Thìn là Dương Mộc
 • Mệnh của vợ tuổi Kỷ Tỵ là Dương Mộc

=> Dựa theo quy luật của âm dương và sự xung khắc của 12 con giáp thì chồng tuổi Mậu Thìn và vợ tuổi Kỷ Tỵ là có mệnh bình hòa. Chấm điểm: 1 điểm.

Xét về thiên can: 

 • Thiên can của chồng tuổi Mậu Thìn là Mậu
 • Thiên can của vợ tuổi Kỷ Tỵ là Kỷ

=> Dựa vào sự hợp khắc về thiên can có thể kết luận nếu chồng tuổi Mậu Thìn lấy vợ tuổi Kỷ Tỵ sẽ có thiên can là bình hòa với nhau. Chấm điểm: 1 điểm.

Xét về địa chi:

 • Địa chi của chồng tuổi Mậu Thìn là Thìn
 • Địa chi của vợ tuổi Kỷ Tỵ là Tỵ

=> Dựa trên sự hợp khắc về địa chi có thể kết luận vợ chồng tuổi này có địa chi là bình hòa. Chấm điểm: 1 điểm.

Xét về cung:

 • Cung của chồng tuổi Mậu Thìn là cung Chấn
 • Cung của vợ tuổi Kỷ Tỵ là Tốn

=> Dựa trên Cung Phi Bát Trạch có thể kết luận vợ chồng tuổi này có cung thuộc cung Diên Niên. Đây là cung tốt. Chấm điểm: 2 điểm.

Xét về thiên mệnh năm sinh: 

 • Thiên mệnh năm sinh của chồng tuổi Mậu Thìn là Mộc
 • Thiên mệnh năm sinh của vợ tuổi Kỷ Tỵ là Mộc

=> Dựa vào sự kết hợp giữa năm mệnh ngũ hành có thể kết luận vợ chồng tuổi này có thiên mệnh năm sinh là bình hòa với nhau. Chấm điểm: 1 điểm.

Kết luận: 

 • Tổng điểm: 6/10. Điểm tốt.
 • Nếu chồng tuổi Mậu Thìn lấy vợ tuổi Kỷ Tỵ thì hai vợ chồng tuổi này khá hợp nhau. 
Nam Mậu Thìn - Nữ Kỷ Tỵ
Nam Mậu Thìn – Nữ Kỷ Tỵ

2. Nam tuổi Mậu Thìn – Nữ tuổi Tân Mùi

Thông tin của vợ: 

 • Có năm sinh âm lịch là năm Tân Mùi
 • Có quẻ mệnh là Lộ Bàng Thổ, thuộc cung Càn
 • Niên mệnh năm sinh của vợ là Kim

Luận tuổi vợ chồng Mậu Thìn – Tân Mùi

Xét về mệnh: 

 • Mệnh của chồng tuổi Mậu Thìn là Dương Mộc
 • Mệnh của vợ tuổi Tân Mùi là Dương Thổ

=> Dựa theo quy luật của âm dương và sự xung khắc của 12 con giáp thì chồng tuổi Mậu Thìn và vợ tuổi Tân Mùi là có mệnh tương khắc. Chấm điểm: 0 điểm.

Xét về thiên can: 

 • Thiên can của chồng tuổi Mậu Thìn là Mậu
 • Thiên can của vợ tuổi Tân Mùi là Tân

=> Dựa vào sự hợp khắc về thiên can có thể kết luận nếu chồng tuổi Mậu Thìn lấy vợ tuổi Tân Mùi sẽ có thiên can là tương sinh với nhau. Chấm điểm: 2 điểm.

Xét về địa chi:

 • Địa chi của chồng tuổi Mậu Thìn là Mậu
 • Địa chi của vợ tuổi Tân Mùi là Mùi

=> Dựa trên sự hợp khắc về địa chi có thể kết luận vợ chồng tuổi này có địa chi là Lục Hình. Chấm điểm: 0 điểm.

Xét về cung:

 • Cung của chồng tuổi Mậu Thìn là cung Chấn
 • Cung của vợ tuổi Tân Mùi  là Càn

=> Dựa trên Cung Phi Bát Trạch có thể kết luận vợ chồng tuổi này có cung thuộc cung Ngũ Quỷ. Đây là cung xấu. Chấm điểm: 0 điểm.

Xét về thiên mệnh năm sinh: 

 • Thiên mệnh năm sinh của chồng tuổi Mậu Thìn là Mộc
 • Thiên mệnh năm sinh của vợ tuổi Tân Mùi là Kim

=> Dựa vào sự kết hợp giữa năm mệnh ngũ hành có thể kết luận vợ chồng tuổi này có thiên mệnh năm sinh là tương khắc với nhau. Chấm điểm: 0 điểm.

Kết luận: 

 • Tổng điểm: 2/10. Điểm xấu.
 • Nếu chồng tuổi Mậu Thìn lấy vợ tuổi Tân Mùi thì hai vợ chồng tuổi này không hợp nhau. 

B. Nữ tuổi Mậu Thìn

Nữ tuổi Mậu Thìn
Nữ tuổi Mậu Thìn

Thông tin của Nữ tuổi Mậu Thìn:

 • Có năm sinh âm lịch là năm Mậu Thìn
 • Có thiên can là Mậu
 • Có địa chi là Thìn
 • Có quẻ mệnh là Đại Lâm Mộc, thuộc cung Chấn
 • Có thiên mệnh năm sinh là Mộc

Căn duyên tiền định của nữ tuổi Mậu Thìn

1. Nữ Mậu Thìn – Nam Đinh Mão 

Thông tin của chồng: 

 • Có năm sinh âm lịch là năm Đinh Mão
 • Có quẻ mệnh là Lò Trung Hỏa, thuộc cung Tốn
 • Niên mệnh năm sinh của chồng tuổi Đinh Mão là Mộc

Luận tuổi vợ chồng Mậu Thìn – Đinh Mão

Xét về mệnh: 

 • Mệnh của chồng tuổi Đinh Mão là Dương Hỏa
 • Mệnh của vợ tuổi Mậu Thìn là Dương Mộc

=> Dựa theo quy luật của âm dương và sự xung khắc của 12 con giáp thì chồng tuổi Đinh Mão và vợ tuổi Mậu Thìn là có mệnh tương sinh. Chấm điểm: 2 điểm.

Xét về thiên can: 

 • Thiên can của chồng tuổi Đinh Mão là Đinh
 • Thiên can của vợ tuổi Mậu Thìn là Mậu

=> Dựa vào sự hợp khắc về thiên can có thể kết luận nếu chồng tuổi Đinh Mão lấy vợ tuổi Mậu Thìn sẽ có thiên can là tương sinh với nhau. Chấm điểm: 2 điểm.

Xét về địa chi:

 • Địa chi của chồng tuổi Đinh Mão là Mão
 • Địa chi của vợ tuổi Mậu Thìn là Thìn

=> Dựa trên sự hợp khắc về địa chi có thể kết luận vợ chồng tuổi này có địa chi là Lục Hại. Chấm điểm: 0 điểm.

Xét về cung:

 • Cung của chồng tuổi Đinh Mão là cung Tốn
 • Cung của vợ tuổi Mậu Thìn là Chấn

=> Dựa trên Cung Phi Bát Trạch có thể kết luận vợ chồng tuổi này có cung thuộc cung Diên Niên. Đây là cung tốt. Chấm điểm: 2 điểm.

Xét về thiên mệnh năm sinh: 

 • Thiên mệnh năm sinh của chồng tuổi Đinh Mão là Mộc
 • Thiên mệnh năm sinh của vợ tuổi Mậu Thìn là Mộc

=> Dựa vào sự kết hợp giữa năm mệnh ngũ hành có thể kết luận vợ chồng tuổi này có thiên mệnh năm sinh là bình hòa với nhau. Chấm điểm: 1 điểm.

Kết luận: 

 • Tổng điểm: 7/10. Điểm tốt.
 • Nếu chồng tuổi Đinh Mão lấy vợ tuổi Mậu Thìn Thì hai vợ chồng tuổi này khá hợp nhau. 
Cách xem căn duyên tiền định Mậu Thìn
Cách xem căn duyên tiền định Mậu Thìn

2. Nữ Mậu Thìn – Nam Giáp Tý

Thông tin của chồng: 

 • Có năm sinh âm lịch là năm Giáp Tý
 • Có quẻ mệnh là Hải Trung Kim, thuộc cung Đoài
 • Niên mệnh năm sinh của chồng tuổi Giáp Tý là Kim

Luận tuổi vợ chồng Mậu Thìn – Giáp Tý

Xét về mệnh: 

 • Mệnh của chồng tuổi Giáp Tý Là Dương Kim
 • Mệnh của vợ tuổi Mậu Thìn là Dương Mộc

=> Dựa theo quy luật của âm dương và sự xung khắc của 12 con giáp thì chồng tuổi Giáp Tý và vợ tuổi Mậu Thìn là có mệnh tương khắc. Chấm điểm: 0 điểm.

Xét về thiên can: 

 • Thiên can của chồng tuổi Giáp Tý là Giáp
 • Thiên can của vợ tuổi Mậu Thìn là Mậu

=> Dựa vào sự hợp khắc về thiên can có thể kết luận nếu chồng tuổi Giáp Tý lấy vợ tuổi Mậu Thìn sẽ có thiên can là tương phá với nhau. Chấm điểm: 0 điểm.

Xét về địa chi:

 • Địa chi của chồng tuổi Giáp Tý là Tý
 • Địa chi của vợ tuổi  Mậu Thìn là Thìn

=> Dựa trên sự hợp khắc về địa chi có thể kết luận vợ chồng tuổi này có địa chi là Tam Hợp. Chấm điểm: 2 điểm.

Xét về cung:

 • Cung của chồng tuổi Giáp Tý là cung Đoài
 • Cung của vợ tuổi Mậu Thìn là Chấn

=> Dựa trên Cung Phi Bát Trạch có thể kết luận vợ chồng tuổi này có cung thuộc cung Tuyệt Mệnh. Đây là cung Xấu. Chấm điểm: 0 điểm.

Xét về thiên mệnh năm sinh: 

 • Thiên mệnh năm sinh của chồng tuổi Giáp Tý là Kim
 • Thiên mệnh năm sinh của vợ tuổi Mậu Thìn là Mộc

=> Dựa vào sự kết hợp giữa năm mệnh ngũ hành có thể kết luận vợ chồng tuổi này có thiên mệnh năm sinh là tương khắc với nhau. Chấm điểm: 0 điểm.

Kết luận: 

 • Tổng điểm: 2/10. Điểm xấu.
 • Nếu chồng tuổi Đinh Mão lấy vợ tuổi Mậu Thìn Thì hai vợ chồng tuổi này không hợp nhau. 

Trên đây là những hướng dẫn chi tiết giúp bạn biết được căn duyên tiền định của tuổi Mậu Thìn. Hy vọng bài viết này đã đem đến cho bạn những thông tin bổ ích.

- Advertisement -
Top Thủ Thuật
Top Thủ Thuật: Website chuyên chia sẻ các bài viết thủ thuật liên quan đến công nghệ máy tính, điện thoại ✅ Hướng dẫn về phần mềm, phần cứng, kiến thức về cuộc sống...

Latest news

- Advertisement -

Related news

- Advertisement -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây