Thứ Hai, Tháng Sáu 21, 2021

Chồng tuổi Dậu vợ tuổi Hợi, hướng dẫn xem chồng tuổi Dậu lấy vợ tuổi Hợi có hợp không

Người xưa có câu “ Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn” Vậy nên chọn được người bạn đời phù hợp là điều vô cùng quan trọng. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho bạn cách xem chồng tuổi Dậu vợ tuổi Hợi có phù hợp với nhau hay không?

Chồng tuổi Dậu vợ tuổi Hợi
Chồng tuổi Dậu vợ tuổi Hợi

Hướng dẫn cách xem chồng tuổi Dậu và vợ tuổi Hợi có hợp nhau không.

Xem thêm bài viết: Chồng tuổi Dậu lấy vợ tuổi dần có hợp nhau không.

1. Chồng tuổi Quý Dậu – vợ tuổi Ất Hợi

Thông tin của chồng:

 • Có năm sinh âm lịch là năm Quý Dậu
 • Có quẻ mệnh Kiếm Phong Kim, thuộc cung Đoài
 • Có niên mệnh năm sinh là Kim

Thông tin của vợ:

 • Có năm sinh âm lịch là năm Ất Hợi
 • Có quẻ mệnh là Sơn Đầu Hỏa, thuộc cung Khảm
 • Có niên mệnh năm sinh là Thủy

Luận tuổi vợ chồng tuổi Quý Dậu – Ất Hợi

Xét về mệnh: 

 • Mệnh của chồng tuổi Quý Dậu là mệnh Dương Kim
 • Mệnh của vợ tuổi Ất Hợi là Dương Thổ

=> Dựa trên những quan niệm trong những quy luật âm dương kết hợp với sự phù hợp theo mười hai con giáp thì vận mệnh của vợ chồng tuổi này là tương khắc với nhau. Chấm điểm: 0 điểm.

Xét về thiên can: 

 • Thiên can của chồng tuổi Quý Dậu là Quý
 • Thiên Can của vợ tuổi Ất Hợi là Ất

=> Tuân theo những quan niệm trong sự hợp và khắc về thiên can có thể kết luận vợ chồng tuổi này có thiên can tương sinh với nhau. Chấm điểm: 2 điểm

Xét về địa chi:

 • Địa chỉ của chồng tuổi Quý Dậu là Dậu
 • Địa chi của vợ tuổi Ất Hợi là Hợi

=> Khi luận theo phương diện trong sự hợp khắc về địa chi thì địa chi của vợ chồng tuổi này là Bình Hòa . Chấm điểm: 1 điểm.

Xét về cung: 

 • Cung của chồng tuổi Quý Dậu là cung Đoài
 • Cung của vợ tuổi Ất Hợi là cung Khảm

=> Nếu nhận xét khía cạnh về cung mệnh dựa trên những quy luật có trong Cung Phi Bát Trạch thì vợ chồng tuổi này có cung là cung Họa Hại . Đây là cung không tốt. Chấm điểm: 0 điểm.

Xét về thiên mệnh năm sinh: 

 • Thiên mệnh năm sinh của chồng tuổi Quý Dậu là Kim
 • Thiên mệnh năm sinh của vợ Ất Hợi là Thủy

=> Nếu xét theo khía cạnh về sự tuần hoàn hợp khắc giữa năm mệnh ngũ hành với nhau thì vợ chồng tuổi này có thiên mệnh về năm sinh là tương sinh. Chấm điểm: 2 điểm 

Kết luận: 
 • Số điểm 5/10. Đây là số điểm bình thường.
 • Nếu chồng tuổi Quý Dậu lấy vợ tuổi Ất Hợi thì hai tuổi này không quá hợp nhưng cũng không khắc hại đến nhau. Chỉ cần trong cuộc sống hôn nhân hai vợ chồng biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, cùng chăm chỉ làm ăn để giúp cho gia đình ngày càng phát đạt.
Chồng Quý Dậu - Vợ Ất Hợi
Chồng Quý Dậu – Vợ Ất Hợi

2. Chồng tuổi Tân dậu – vợ tuổi Quý Hợi

Thông tin tuổi chồng: 

 • Có năm sinh âm lịch là năm Tân Dậu
 • Có quẻ mệnh là Thạch Lựu Mộc, thuộc cung Khảm
 • Chồng tuổi Tân Dậu có niên mệnh năm sinh là Thủy

Thông tin của vợ: 

 • Có năm sinh âm lịch là năm Quý Hợi
 • Có quẻ mệnh là Đại Hạ Thủy, thuộc cung Đoài
 • Niên mệnh năm sinh của vợ tuổi Quý Hợi là Kim

Luận tuổi vợ chồng Tân Dậu – Quý Hợi

Xét về mệnh: 

 • Mệnh của chồng tuổi Tân Dậu là Dương Mộc
 • Mệnh của vợ tuổi Quý Hợi là Dương Thủy

=> Dựa trên những quan niệm trong những quy luật âm dương kết hợp với sự phù hợp theo mười hai con giáp thì chồng tuổi Tân Dậu và vợ tuổi Quý Hợi là có mệnh tương sinh. Chấm điểm: 2 điểm.

Xét về thiên can: 

 • Thiên Can của chồng tuổi Tân Dậu là Tân
 • Thiên Can của vợ tuổi Quý Hợi là Quý

=> Tuân theo những quan niệm trong sự hợp và khắc về thiên can có thể kết luận nếu chồng tuổi Tân Dậu lấy vợ tuổi QUý Hợi sẽ có thiên can là tương sinh với nhau. Chấm điểm:  2 điểm.

Xét về địa chi:

 • Địa chi của chồng tuổi Tân Dậu là Dậu
 • Địa chi của vợ tuổi Quý Hợi là Hợi.

=> Khi luận theo phương diện trong sự hợp khắc về địa chi có thể kết luận vợ chồng tuổi này có địa chi là Bình Hòa. Chấm điểm: 1 điểm.

Xét về cung:

 • Cung của chồng tuổi Tân Dậu là cung Khảm
 • Cung của vợ tuổi Quý Hợi là Đoài

=> Nếu nhận xét khía cạnh về cung mệnh dựa trên những quy luật có trong Cung Phi Bát Trạch có thể kết luận vợ chồng tuổi này có cung thuộc cung Họa Hại. Đây là cung xấu. Chấm điểm: 0 điểm.

Xét về thiên mệnh năm sinh: 

 • Thiên mệnh năm sinh của chồng tuổi Tân Dậu là Thủy
 • Thiên mệnh năm sinh của vợ tuổi Quý Hợi là Kim

=> Nếu xét theo khía cạnh về sự tuần hoàn hợp khắc giữa năm mệnh ngũ hành với nhau có thể kết luận vợ chồng tuổi này có thiên mệnh năm sinh là tương sinh với nhau. Chấm điểm: 2 điểm.

Kết luận: 
 • Tổng điểm: 7/10. Điểm này là điểm tốt.
 • Nếu chồng tuổi Tân Dậu lấy vợ tuổi Quý Hợi thì hai tuổi này khá hợp với nhau. Cuộc sống gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, công việc thuận lợi, dễ dàng thăng quan tiến chức, vợ chồng hòa hợp, con cái chăm ngoan.
Chồng Tân Dậu - Vợ Quý Hợi
Chồng Tân Dậu – Vợ Quý Hợi

3. Chồng tuổi Đinh Dậu – vợ tuổi Kỷ Hợi

Thông tin của chồng: 

 • Có năm sinh âm lịch là năm Đinh Dậu
 • Có quẻ mệnh là Sơn Hạ Hỏa, thuộc cung Đoài
 • Có niên mệnh năm sinh là Kim

Thông tin của vợ: 

 • Có năm sinh âm lịch là Kỷ Hợi
 • Có quẻ mệnh là Bình Địa Mộc, thuộc cung Khảm
 • Có niên mệnh năm sinh của vợ là Thủy

Luận tuổi vợ chồng Đinh Dậu – Kỷ Hợi

Xét về mệnh: 

 • Mệnh của chồng tuổi  Đinh Dậu là Dương Hỏa
 • Mệnh của vợ tuổi Kỷ Hợi là Dương Mộc

=> Dựa trên những quan niệm trong những quy luật âm dương kết hợp với sự phù hợp theo mười hai con giáp có thể kết luận vợ chồng tuổi này có mệnh tương sinh với nhau. Chấm điểm: 2 điểm

Xét về thiên can: 

 • Thiên Can của chồng Đinh Dậu Là Đinh
 • Thiên can của vợ tuổi Kỷ Hợi là Kỷ

=> Tuân theo những quan niệm trong sự hợp và khắc về thiên can có thể kết luận vợ chồng tuổi này có thiên can tương sinh với nhau. Chấm điểm: 2 điểm.

Xét về địa chi:

 • Địa chi của chồng tuổi Đinh Dậu là Dậu
 • Địa chi của vợ tuổi Kỷ Hợi là Hợi

=> Khi luận theo phương diện trong sự hợp khắc về địa chi có thể kết luận vợ chồng tuổi này có địa chi là Bình Hòa. Chấm điểm: 1 điểm.

Xét về cung: 

 • Cung của chồng tuổi Đinh Dậu là cung Đoài
 • Cung của vợ tuổi Kỷ Hợi là cung Khảm

=> Nếu nhận xét khía cạnh về cung mệnh dựa trên những quy luật có trong Cung Phi Bát Trạch có thể kết luận vợ chồng tuổi này có cung thuộc cung Họa Hại. Đây là cung xấu. Chấm điểm: 0 điểm.

Xét về thiên mệnh năm sinh:

 • Thiên mệnh  năm sinh của chồng tuổi Đinh Dậu là Kim
 • Thiên mệnh năm sinh của vợ tuổi Kỷ Hợi là Thủy

=> Nếu xét theo khía cạnh về sự tuần hoàn hợp khắc giữa năm mệnh ngũ hành với nhau có thể kết luận thiên mệnh năm sinh của vợ chồng tuổi này là tương sinh với nhau. Chấm điểm: 2 điểm.

Kết luận: 
 • Tổng điểm: 7/10. Điểm tốt.
 • Nếu chồng tuổi Đinh Dậu lấy vợ tuổi Kỷ Hợi thì hai vợ chồng tuổi này khá hòa hợp. Vượng khí của gia đình cũng tốt, ăn nên làm ra, có số giàu sang phú quý. Tính tình hai vợ chồng hợp nhau nên ít xảy ra tranh cãi.

Trên đây là những hướng dẫn đầy đủ và chi tiết nhất để bạn có thể biết được chồng tuổi Dậu vợ tuổi Hợi có hợp nhau hay không. Hy vọng bài viết đã đem đến cho bạn những kiến thức bổ ích.

- Advertisement -
Top Thủ Thuật
Top Thủ Thuật: Website chuyên chia sẻ các bài viết thủ thuật liên quan đến công nghệ máy tính, điện thoại ✅ Hướng dẫn về phần mềm, phần cứng, kiến thức về cuộc sống...

Latest news

- Advertisement -

Related news

- Advertisement -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây