Thứ Bảy, Tháng Sáu 19, 2021

Chồng tuổi Mão vợ tuổi Dần, cách xem chồng tuổi Mão lấy vợ tuổi Dẫn có hợp với nhau không

Kết hôn là việc trọng đại của cả đời người. Người bạn đời sẽ quyết định cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sau này. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho bạn cách xem chồng tuổi Mão vợ tuổi Dần có phù hợp với nhau hay không?

Chồng tuổi Mão vợ tuổi Dần
Chồng tuổi Mão vợ tuổi Dần

Hướng dẫn cách xem chồng tuổi Mão vợ tuổi Dần có phù hợp lấy nhau không

Xem thêm bài viết: Chồng Kỷ Tỵ lấy vợ Bính Tý có phù hợp không.

1. Chồng tuổi Kỷ Mão – vợ tuổi Mậu Dần

Thông tin của chồng:

 • Có năm sinh âm lịch là năm Kỷ Mão
 • Có quẻ mệnh Thành Đầu Thổ , thuộc cung Khảm
 • Có niên mệnh năm sinh là Thủy

Thông tin của vợ:

 • Có năm sinh âm lịch là năm Mậu Dần
 • Có quẻ mệnh là Thành đầu Thổ , thuộc cung Tốn
 • Có niên mệnh năm sinh là Mộc

Luận tuổi vợ chồng tuổi Kỷ Tỵ – Bính Tý

Xét về mệnh: 

 • Mệnh của chồng tuổi Kỷ Mão là mệnh Dương Thổ
 • Mệnh của vợ tuổi Mậu Dần là Dương Thổ

=> Dựa trên những quan niệm trong những quy luật âm dương kết hợp với sự phù hợp theo mười hai con giáp thì vận mệnh của vợ chồng tuổi này là bình hòa với nhau. Chấm điểm: 1 điểm.

Xét về thiên can: 

 • Thiên can của chồng tuổi Kỷ Mão là Kỷ
 • Thiên Can của vợ tuổi Mậu Dần là Mậu

=> Tuân theo những quan niệm trong sự hợp và khắc về thiên can có thể kết luận vợ chồng tuổi này có thiên can bình hòa với nhau. Chấm điểm: 1 điểm

Xét về địa chi: 

 • Địa chỉ của chồng tuổi Kỷ Mão là Mão
 • Địa chi của vợ tuổi Mậu Dần là Dần

=> Khi luận theo phương diện trong sự hợp khắc về địa chi thì địa chi của vợ chồng tuổi này là bình hòa. Chấm điểm: 1 điểm.

Xét về cung: 

 • Cung của chồng tuổi Kỷ mão là cung Khảm
 • Cung của vợ tuổi Mậu Dần là cung Tốn

=> Nếu nhận xét khía cạnh về cung mệnh dựa trên những quy luật có trong Cung Phi Bát Trạch thì vợ chồng tuổi này có cung là cung Sinh Khí. Đây là cung tốt. Chấm điểm: 2 điểm.

Xét về thiên mệnh năm sinh: 

 • Thiên mệnh năm sinh của chồng tuổi Kỷ Mão là Thủy
 • Thiên mệnh năm sinh của vợ Mậu Dần là Mộc

=> Nếu xét theo khía cạnh về sự tuần hoàn hợp khắc giữa năm mệnh ngũ hành với nhau thì vợ chồng tuổi này có thiên mệnh về năm sinh là tương sinh với nhau. Chấm điểm: 2 điểm 

Kết luận: 
 • Số điểm 7/10. Đây là số điểm tốt.
 • Nếu chồng tuổi Kỷ Mão lấy vợ tuổi Mậu Dần thì hai tuổi này khá phù hợp với nhau. Cuộc sống hôn nhân của hai người sẽ gặp nhiều thuận lợi trong cả công việc lẫn tình cảm, gia đình hòa thuận êm ấm.
Chồng Kỷ Mão - Vợ Mậu Dần
Chồng Kỷ Mão – Vợ Mậu Dần

2. Chồng tuổi Đinh Mão – vợ tuổi Bính Dần

Thông tin tuổi chồng: 

 • Có năm sinh âm lịch là năm Đinh Mão
 • Có quẻ mệnh là Lò Trung Hỏa, thuộc cung Tốn
 • Chồng tuổi Đinh Mão có niên mệnh năm sinh là Mộc

Thông tin của vợ: 

 • Có năm sinh âm lịch là năm Bính Dần
 • Có quẻ mệnh là Lò Trung Hỏa, thuộc cung Khảm
 • Niên mệnh năm sinh của vợ tuổi Bính Dần là Thủy

Luận tuổi vợ chồng Đinh Mão – Bính Dần

Xét về mệnh: 

 • Mệnh của chồng tuổi Đinh mão là Dương Hỏa
 • Mệnh của vợ tuổi Bính Dần là Dương Hỏa

=> Dựa trên những quan niệm trong những quy luật âm dương kết hợp với sự phù hợp theo mười hai con giáp thì chồng tuổi Đinh Mão và vợ tuổi Bính Dần là có mệnh bình hòa. Chấm điểm: 1 điểm.

Xét về thiên can: 

 • Thiên Can của chồng tuổi Đinh Mão là Đinh
 • Thiên Can của vợ tuổi Bính Dần là Bính

=> Tuân theo những quan niệm trong sự hợp và khắc về thiên can có thể kết luận nếu chồng tuổi Đinh Mão lấy vợ tuổi Bính Dần sẽ có thiên can là bình hòa với nhau. Chấm điểm: 1 điểm.

Xét về địa chi:

 • Địa chi của chồng tuổi Đinh Mão là Mão
 • Địa chi của vợ tuổi Bính Dần là Dần.

=> Khi luận theo phương diện trong sự hợp khắc về địa chi  có thể kết luận vợ chồng tuổi này có địa chi là Bình Hòa. Chấm điểm: 1 điểm.

Xét về cung:

 • Cung của chồng tuổi Đinh Mão là cung Tốn
 • Cung của vợ tuổi Bính Dần  là Khảm

=> Nếu nhận xét khía cạnh về cung mệnh dựa trên những quy luật có trong Cung Phi Bát Trạch có thể kết luận vợ chồng tuổi này có cung thuộc cung SInh Khí. Đây là cung tốt. Chấm điểm: 2 điểm.

Xét về thiên mệnh năm sinh: 

 • Thiên mệnh năm sinh của chồng tuổi Đinh Mão là Mộc
 • Thiên mệnh năm sinh của vợ tuổi Bính Dần là Thủy

=> Nếu xét theo khía cạnh về sự tuần hoàn hợp khắc giữa năm mệnh ngũ hành với nhau có thể kết luận vợ chồng tuổi này có thiên mệnh năm sinh là tương sinh. Chấm điểm: 2 điểm.

Kết luận: 
 • Tổng điểm: 7/10. Điểm tốt.
 • Nếu chồng tuổi Đinh Mão lấy vợ tuổi Bính Dần thì hai vợ chồng tuổi này khá hợp nhau. Gia đình về sau sẽ được no đủ, sung túc, có công danh. Cuộc sống hòa thuận hạnh phúc.
Chồng Đinh Mão - Vợ Bính Dần
Chồng Đinh Mão – Vợ Bính Dần

3. Chồng tuổi Quý Mão- vợ tuổi Nhâm Dần

Thông tin của chồng: 

 • Có năm sinh âm lịch là năm Quý Mão
 • Có quẻ mệnh là Bạch Kim, thuộc cung Khảm
 • Có niên mệnh năm sinh là Thủy

Thông tin của vợ: 

 • Có năm sinh âm lịch là Nhâm Dần
 • Có quẻ mệnh là Bạch Kim, thuộc cung Tốn
 • Có niên mệnh năm sinh của vợ tuổi Nhâm Dần là Mộc

Luận tuổi vợ chồng QUý Mão – Nhâm Dần

Xét về mệnh: 

 • Mệnh của chồng tuổi  Quý Mão là Dương Kim
 • Mệnh của vợ tuổi Nhâm Dần là Dương Kim

=> Dựa trên những quan niệm trong những quy luật âm dương kết hợp với sự phù hợp theo mười hai con giáp có thể kết luận vợ chồng tuổi này có mệnh bình hòa với nhau. Chấm điểm: 1 điểm

Xét về thiên can: 

 • Thiên Can của chồng Quý Mão Là Quý
 • Thiên can của vợ tuổi Nhâm dần là Nhâm

=> Tuân theo những quan niệm trong sự hợp và khắc về thiên can có thể kết luận vợ chồng tuổi này có thiên can bình hòa với nhau. Chấm điểm: 1 điểm.

Xét về địa chi:

 • Địa chi của chồng tuổi Quý Mão là Mão
 • Địa chi của vợ tuổi Nhâm Dần là Dần

=> Khi luận theo phương diện trong sự hợp khắc về địa chi có thể kết luận vợ chồng tuổi này có địa chi là bình hòa. Chấm điểm: 1 điểm.

Xét về cung: 

 • Cung của chồng tuổi Quý Mão là cung Khảm
 • Cung của vợ tuổi Nhâm Dần là cung Tốn

=> Nếu nhận xét khía cạnh về cung mệnh dựa trên những quy luật có trong Cung Phi Bát Trạch có thể kết luận vợ chồng tuổi này có cung thuộc cung Sinh Khí. Đây là cung tốt. Chấm điểm: 2 điểm.

Xét về thiên mệnh năm sinh:

 • Thiên mệnh  năm sinh của chồng tuổi Quý mão là Thủy
 • Thiên mệnh năm sinh của vợ tuổi Nhâm Dần là Mộc

=> Nếu xét theo khía cạnh về sự tuần hoàn hợp khắc giữa năm mệnh ngũ hành với nhau có thể kết luận thiên mệnh năm sinh là tương sinh. Chấm điểm: 2 điểm.

Kết luận: 
 • Tổng điểm: 7/10. Điểm tốt.
 • Nếu chồng tuổi Quý Mão lấy vợ tuổi Nhâm Dần sẽ giúp cho gia đình ngày càng phát đạt. Công việc làm ăn được thuận lợi, dễ được sống trong giàu sang phú quý. Tính cách khá phù hợp nên hai vợ chồng ít xảy ra tranh cãi.

Trên đây là những hướng dẫn đầy đủ và chi tiết nhất để bạn có thể biết được chồng tuổi Mão vợ tuổi Dần có hợp nhau hay không. Hy vọng bài viết đã đem đến cho bạn những kiến thức bổ ích.

- Advertisement -
Top Thủ Thuật
Top Thủ Thuật: Website chuyên chia sẻ các bài viết thủ thuật liên quan đến công nghệ máy tính, điện thoại ✅ Hướng dẫn về phần mềm, phần cứng, kiến thức về cuộc sống...

Latest news

- Advertisement -

Related news

- Advertisement -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây