Thứ Hai, Tháng Năm 10, 2021

Chồng tuổi Sửu vợ tuổi Mùi, hướng dẫn cách xem chồng tuổi Sửu lấy vợ tuổi Mùi có hợp không

Chọn được người bạn đời vừa yêu thương vừa phù hợp với vận mệnh của mình không phải điều dễ dàng. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho bạn cách xem chồng tuổi Sửu vợ tuổi Mùi có phù hợp với nhau hay không?

Chồng tuổi Sửu vợ tuổi Mùi
Chồng tuổi Sửu vợ tuổi Mùi

Hướng dẫn cách xem chồng tuổi Sửu lấy vợ tuổi Mùi có hợp với nhau hay không.

Tham khảo bài viết: Chồng tuổi Mão vợ tuổi Dần có hợp với nhau không.

1. Chồng tuổi Đinh Sửu – vợ tuổi Quý Mùi

Thông tin của chồng:

 • Có năm sinh âm lịch là năm Đinh Sửu
 • Có quẻ mệnh Giản Hạ Thủy, thuộc cung Chấn
 • Có niên mệnh năm sinh là Mộc

Thông tin của vợ:

 • Có năm sinh âm lịch là năm Quý Mùi
 • Có quẻ mệnh là Dương Liễu Mộc, thuộc cung Ly
 • Có niên mệnh năm sinh là Hỏa

Luận tuổi vợ chồng tuổi Đinh Sửu – Quý Mùi

Xét về mệnh: 

 • Mệnh của chồng tuổi Đinh Sửu là mệnh Dương Thủy
 • Mệnh của vợ tuổi Quý Mùi là Dương Mộc

=> Dựa trên những quan niệm trong những quy luật âm dương kết hợp với sự phù hợp theo mười hai con giáp thì vận mệnh của vợ chồng tuổi này là tương sinh với nhau. Chấm điểm: 2 điểm.

Xét về thiên can: 

 • Thiên can của chồng tuổi Đinh Sửu là Đinh
 • Thiên Can của vợ tuổi Quý Mùi là Quý

=> Tuân theo những quan niệm trong sự hợp và khắc về thiên can có thể kết luận vợ chồng tuổi này có thiên can tương xung với nhau. Chấm điểm: 0 điểm

Xét về địa chi: 

 • Địa chỉ của chồng tuổi Đinh Sửu là Sửu
 • Địa chi của vợ tuổi Quý Mùi là Mùi

=> Khi luận theo phương diện trong sự hợp khắc về địa chi thì địa chi của vợ chồng tuổi này là Lục Xung . Chấm điểm: 0 điểm.

Xét về cung: 

 • Cung của chồng tuổi Đinh Sửu là cung Chấn
 • Cung của vợ tuổi Quý Mùi là cung Ly

=> Nếu nhận xét khía cạnh về cung mệnh dựa trên những quy luật có trong Cung Phi Bát Trạch thì vợ chồng tuổi này có cung là cung Sinh Khí. Đây là cung tốt. Chấm điểm: 2 điểm.

Xét về thiên mệnh năm sinh: 

 • Thiên mệnh năm sinh của chồng tuổi Đinh Sửu là Mộc
 • Thiên mệnh năm sinh của vợ Quý Mùi là Hỏa

=> Nếu xét theo khía cạnh về sự tuần hoàn hợp khắc giữa năm mệnh ngũ hành với nhau thì vợ chồng tuổi này có thiên mệnh về năm sinh là tương sinh với nhau. Chấm điểm: 2 điểm 

Kết luận: 
 • Số điểm 6/10. Đây là số điểm tốt.
 • Nếu chồng tuổi Đinh Sửu lấy vợ tuổi QUý Mùi sẽ giúp cho vượng khí của gia đình được hưng thịnh. Nếu hai vợ chồng biết chăm chỉ làm ăn, yêu thương nhường nhịn lẫn nhau sẽ giúp cho gia đình ngày càng phát đạt.
Chồng Đinh Sửu - Vợ Quý Mùi
Chồng Đinh Sửu – Vợ Quý Mùi

2. Chồng tuổi Ất Sửu – vợ tuổi Tân Mùi

Thông tin tuổi chồng: 

 • Có năm sinh âm lịch là năm Ất Sửu
 • Có quẻ mệnh là hải Trung Kim, thuộc cung Càn
 • Chồng tuổi Ất Sửu có niên mệnh năm sinh là Kim

Thông tin của vợ: 

 • Có năm sinh âm lịch là năm Tân Mùi
 • Có quẻ mệnh là Lộ bàng Thổ, thuộc cung Càn
 • Niên mệnh năm sinh của vợ tuổi Tân Mùi là Kim

Luận tuổi vợ chồng Ất Sửu – Tân Mùi

Xét về mệnh: 

 • Mệnh của chồng tuổi Ất Sửu là Dương Kim
 • Mệnh của vợ tuổi Tân Mùi là Dương Thổ

=> Dựa trên những quan niệm trong những quy luật âm dương kết hợp với sự phù hợp theo mười hai con giáp thì chồng tuổi Ất Sửu và vợ tuổi Tân Mùi là có mệnh tương sinh. Chấm điểm: 2 điểm.

Xét về thiên can: 

 • Thiên Can của chồng tuổi Ất Sửu là Ất
 • Thiên Can của vợ tuổi Tân Mùi là Tân

=> Tuân theo những quan niệm trong sự hợp và khắc về thiên can có thể kết luận nếu chồng tuổi Ất Sửu lấy vợ tuổi Tân Mùi sẽ có thiên can là tương xung với nhau. Chấm điểm: 0 điểm.

Xét về địa chi:

 • Địa chi của chồng tuổi Ất Sửu là Sửu
 • Địa chi của vợ tuổi Tân Mùi là Mùi

=> Khi luận theo phương diện trong sự hợp khắc về địa chi có thể kết luận vợ chồng tuổi này có địa chi là Lục Xung. Chấm điểm: 0 điểm.

Xét về cung:

 • Cung của chồng tuổi Ất Sửu là cung Càn
 • Cung của vợ tuổi Tân Mùi là Càn

=> Nếu nhận xét khía cạnh về cung mệnh dựa trên những quy luật có trong Cung Phi Bát Trạch có thể kết luận vợ chồng tuổi này có cung thuộc cung Phục Vị. Đây là cung tốt. Chấm điểm: 2 điểm.

Xét về thiên mệnh năm sinh: 

 • Thiên mệnh năm sinh của chồng tuổi Ất Sửu là Kim
 • Thiên mệnh năm sinh của vợ tuổi Tân Mùi là Kim

=> Nếu xét theo khía cạnh về sự tuần hoàn hợp khắc giữa năm mệnh ngũ hành với nhau có thể kết luận vợ chồng tuổi này có thiên mệnh năm sinh là bình hòa với nhau. Chấm điểm: 1 điểm.

Kết luận: 
 • Tổng điểm: 5/10. Điểm trung bình.
 • Nếu chồng tuổi Ất Sửu lấy vợ tuổi Tân Mùi thì gia đình chỉ ở mức bình thường. Cuộc sống yên ổn, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió.
Chồng Ất Sửu - Vợ Tân Mùi
Chồng Ất Sửu – Vợ Tân Mùi

3. Chồng tuổi Quý Sửu – vợ tuổi Kỷ Mùi

Thông tin của chồng: 

 • Có năm sinh âm lịch là năm Quý Sửu
 • Có quẻ mệnh là Tang Thạch Mộc, thuộc cung Ly
 • Có niên mệnh năm sinh là Hỏa

Thông tin của vợ: 

 • Có năm sinh âm lịch là Kỷ Mùi
 • Có quẻ mệnh là Thiên Thượng Hỏa, thuộc cung Chấn
 • Có niên mệnh năm sinh của vợ là Mộc

Luận tuổi vợ chồng Quý Sửu – Kỷ Mùi

Xét về mệnh: 

 • Mệnh của chồng tuổi  Quý Sửu là Dương Mộc
 • Mệnh của vợ tuổi Kỷ Mùi là Dương Hỏa

=> Dựa trên những quan niệm trong những quy luật âm dương kết hợp với sự phù hợp theo mười hai con giáp có thể kết luận vợ chồng tuổi này có mệnh tương sinh với nhau. Chấm điểm: 2 điểm

Xét về thiên can: 

 • Thiên Can của chồng Quý Sửu Là Quý
 • Thiên can của vợ tuổi Kỷ Mùi là Kỷ

=> Tuân theo những quan niệm trong sự hợp và khắc về thiên can có thể kết luận vợ chồng tuổi này có thiên can bình hòa với nhau. Chấm điểm: 1 điểm.

Xét về địa chi:

 • Địa chi của chồng tuổi Quý Sửu là Sửu
 • Địa chi của vợ tuổi Kỷ Mùi là Mùi

=> Khi luận theo phương diện trong sự hợp khắc về địa chi có thể kết luận vợ chồng tuổi này có địa chi là Lục Xung. chấm điểm: 0 điểm.

Xét về cung: 

 • Cung của chồng tuổi Quý Sửu là cung Ly
 • Cung của vợ tuổi Kỷ Mùi là cung Chấn

=> Nếu nhận xét khía cạnh về cung mệnh dựa trên những quy luật có trong Cung Phi Bát Trạch có thể kết luận vợ chồng tuổi này có cung thuộc cung Sinh Khí. Đây là cung tốt. Chấm điểm: 2 điểm.

Xét về thiên mệnh năm sinh:

 • Thiên mệnh năm sinh của chồng tuổi Quý Sửu là Hỏa
 • Thiên mệnh năm sinh của vợ tuổi Kỷ Mùi là Mộc

=> Nếu xét theo khía cạnh về sự tuần hoàn hợp khắc giữa năm mệnh ngũ hành với nhau có thể kết luận thiên mệnh năm sinh của vợ chồng tuổi này là tương sinh với nhau. Chấm điểm: 2 điểm.

Kết luận: 
 • Tổng điểm: 7/10. Điểm tốt.
 • Nếu chồng tuổi Quý Sửu lấy vợ tuổi Kỷ Mùi thì hai tuổi này khá hợp nhau. Cuộc sống của hai vợ chồng sẽ gặp nhiều thuận lợi, trong con đường công danh sự nghiệp cũng được suôn sẻ. Tính cách hai người phù hợp nên nếu biết nhường nhịn có thể chung sống lâu dài…

Trên đây là những hướng dẫn đầy đủ và chi tiết nhất để bạn có thể biết được chồng tuổi Sửu vợ tuổi Mùi có hợp nhau hay không. Hy vọng bài viết đã đem đến cho bạn những kiến thức bổ ích.

- Advertisement -
Top Thủ Thuật
Top Thủ Thuật: Website chuyên chia sẻ các bài viết thủ thuật liên quan đến công nghệ máy tính, điện thoại ✅ Hướng dẫn về phần mềm, phần cứng, kiến thức về cuộc sống...

Latest news

- Advertisement -

Related news

- Advertisement -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây