Thứ Hai, Tháng Sáu 21, 2021

Chồng tuổi Tỵ vợ tuổi Thân, hướng dẫn xem chồng tuổi Tỵ lấy vợ tuổi Thân có phù hợp không

Việc nên vợ nên chồng là việc đại sự, ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời. Vợ chồng đồng lòng mới có thể gây dựng nên một gia đình hạnh phúc. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho bạn cách xem chồng tuổi Tỵ lấy vợ tuổi Thân có phù hợp không.

Hướng dẫn cách xem chồng tuổi Tỵ lấy vợ tuổi Thân có hợp nhau không.

Tham khảo bài viết: Chồng tuổi Tý lấy vợ tuổi Sửu có hợp không.

1. Chồng tuổi Tân Tỵ – vợ tuổi Giáp Thân

Thông tin của chồng:

 • Có năm sinh âm lịch là năm Tân Tỵ
 • Có quẻ mệnh Bạch Lạp Kim, thuộc cung Cấn
 • Chồng tuổi Tân Tỵ có niên mệnh năm sinh là Thổ

Thông tin của vợ:

 • Có năm sinh âm lịch là năm Giáp Thân
 • Có quẻ mệnh là Tuyền Trung Thủy, thuộc cung Khảm
 • Vợ tuổi Giáp Thân có niên mệnh năm sinh là Thủy
Chồng tuổi Tỵ vợ tuổi Thân
Chồng tuổi Tỵ vợ tuổi Thân

Luận tuổi vợ chồng tuổi Tân Tỵ – Giáp Thân

Xét về mệnh: 
 • Mệnh của chồng tuổi Tân Tỵ là mệnh Dương Kim
 • Mệnh của vợ tuổi Giáp Thân là Dương Thủy

=> Dựa trên những quan niệm trong những quy luật âm dương kết hợp với sự phù hợp theo mười hai con giáp thì vận mệnh của vợ chồng tuổi này là tương sinh với nhau. Chấm điểm: 2 điểm.

Xét về thiên can: 
 • Thiên can của chồng tuổi Tân Tỵ là Tân
 • Thiên Can của vợ tuổi Giáp Thân là Giáp

=> Tuân theo những quan niệm trong sự hợp và khắc về thiên can có thể kết luận vợ chồng tuổi này có thiên can bình hòa với nhau. Chấm điểm: 1 điểm

Xét về địa chi: 
 • Địa chỉ của chồng tuổi Tân Tỵ là Tỵ
 • Địa chi của vợ tuổi Giáp Thân là Thân

=> Khi luận theo phương diện trong sự hợp khắc về địa chi thì địa chi của vợ chồng tuổi này là Lục Hợp. Chấm điểm: 2 điểm.

Xét về cung: 
 • Cung của chồng tuổi Tân Tỵ là cung Cấn
 • Cung của vợ tuổi Giáp Thân là cung Khảm

=> Nếu nhận xét khía cạnh về cung mệnh dựa trên những quy luật có trong Cung Phi Bát Trạch  thì vợ chồng tuổi này có cung là cung Ngũ Quỷ. Đây là cung xấu. Chấm điểm: 0 điểm.

Xét về thiên mệnh năm sinh: 
 • Thiên mệnh năm sinh của chồng tuổi Tân Tỵ là Thổ
 • Thiên mệnh năm sinh của vợ Giáp Thân là Thủy

=> Nếu xét theo khía cạnh về sự tuần hoàn hợp khắc giữa năm mệnh ngũ hành với nhau thì vợ chồng tuổi này có thiên mệnh về năm sinh là tương khắc với nhau. Chấm điểm: 0 điểm 

Kết luận: 

 • Số điểm 5/10. Đây là số điểm bình thường.
 • Nếu chồng tuổi Tân Tỵ lấy vợ tuổi Giáp Thân thì hai tuổi này là bình thường. Muốn gia đình ấm êm hạnh phúc, công việc làm ăn được thuận lợi thì hai vợ chồng đều cần phải cố gắng nhường nhịn, và vun đắp cho gia đình.

2. Chồng tuổi Kỷ Tỵ – vợ tuổi Nhâm Thân

Thông tin tuổi chồng: 

 • Có năm sinh âm lịch là năm Kỷ Tỵ
 • Có quẻ mệnh là Đại Lâm Mộc, thuộc cung Khôn
 • Chồng tuổi Kỷ Tỵ có niên mệnh năm sinh là Thổ

Thông tin của vợ: 

 • Có năm sinh âm lịch là năm Nhâm Thân
 • Có quẻ mệnh là Kiếm Phong Kim, thuộc cung Đoài
 • Niên mệnh năm sinh của vợ tuổi Nhâm Thân là Kim
Chồng Kỷ Tỵ - Vợ Nhâm Thân
Chồng Kỷ Tỵ – Vợ Nhâm Thân

Luận tuổi vợ chồng Kỷ Tỵ – Nhâm Thân

Xét về mệnh: 
 • Mệnh của chồng tuổi Kỷ Tỵ là Dương Mộc
 • Mệnh của vợ tuổi Nhâm Thân là Dương Kim

=> Dựa trên những quan niệm trong những quy luật âm dương kết hợp với sự phù hợp theo mười hai con giáp thì chồng tuổi Kỷ Tỵ và vợ tuổi Nhâm Thân là có mệnh tương khắc với nhau. Chấm điểm: 0 điểm.

Xét về thiên can: 
 • Thiên Can của chồng tuổi Kỷ Tỵ là Kỷ
 • Thiên Can của vợ tuổi Nhâm Thân là Nhâm

=> Tuân theo những quan niệm trong sự hợp và khắc về thiên can có thể kết luận nếu chồng tuổi Kỷ Tỵ lấy vợ tuổi Nhâm Thân sẽ có thiên can là bình hòa với nhau. Chấm điểm: 1 điểm.

Xét về địa chi:
 • Địa chi của chồng tuổi Kỷ Tỵ là Tỵ
 • Địa chi của vợ tuổi Nhâm Thân là Thân.

=> Khi luận theo phương diện trong sự hợp khắc về địa chi có thể kết luận vợ chồng tuổi này có địa chi là Lục Hợp. Chấm điểm: 2 điểm.

Xét về cung:
 • Cung của chồng tuổi Kỷ Tỵ là cung Khôn
 • Cung của vợ tuổi Nhâm Thân là Đoài

=> Nếu nhận xét khía cạnh về cung mệnh dựa trên những quy luật có trong Cung Phi Bát Trạch  có thể kết luận vợ chồng tuổi này có cung thuộc cung Thiên Y. Đây là cung tốt. Chấm điểm: 2 điểm.

Xét về thiên mệnh năm sinh: 
 • Thiên mệnh năm sinh của chồng tuổi Kỷ Tỵ là Thổ
 • Thiên mệnh năm sinh của vợ tuổi Nhâm Thân là Kim

=> Nếu xét theo khía cạnh về sự tuần hoàn hợp khắc giữa năm mệnh ngũ hành với nhau có thể kết luận vợ chồng tuổi này có thiên mệnh năm sinh là tương sinh với nhau. Chấm điểm: 2 điểm.

Kết luận: 

 • Tổng điểm: 7/10. Điểm tốt.
 • Nếu chồng tuổi Kỷ Tỵ lấy vợ tuổi Nhâm Thân thì hai người có thể có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Hai vợ chồng tuổi này có thể hỗ trợ cho nhau trong các vấn đề của cuộc sống vợ chồng. Gia đình của họ cũng sẽ được dư dả về kinh tế, con cái trong nhà ngoan ngoãn, vợ chồng yêu thương nhau.

3. Chồng tuổi Đinh Tỵ – vợ tuổi Canh Thân

Thông tin của chồng: 

 • Có năm sinh âm lịch là năm Đinh Tỵ
 • Có quẻ mệnh là Sa Trung Thổ, thuộc cung Khôn
 • Có niên mệnh năm sinh là Thổ

Thông tin của vợ: 

 • Có năm sinh âm lịch là Canh Thân
 • Có quẻ mệnh là Thạch Lựu Mộc, thuộc cung Tốn
 • Có niên mệnh năm sinh của vợ tuổi Canh Thân là Mộc
Chồng Đinh Tỵ - Vợ Canh Thân
Chồng Đinh Tỵ – Vợ Canh Thân

Luận tuổi vợ chồng Đinh Tỵ – Canh Thân

Xét về mệnh: 
 • Mệnh của chồng tuổi Đinh Tỵ là Dương Thổ
 • Mệnh của vợ tuổi Canh Thân là Dương Mộc

=> Dựa trên những quan niệm trong những quy luật âm dương kết hợp với sự phù hợp theo mười hai con giáp có thể kết luận vợ chồng tuổi này có mệnh tương khắc. Chấm điểm: 0 điểm

Xét về thiên can: 
 • Thiên Can của chồng Đinh Tỵ Là Đinh
 • Thiên can của vợ tuổi Canh Thân là Canh 

=> Tuân theo những quan niệm trong sự hợp và khắc về thiên can có thể kết luận vợ chồng tuổi này có thiên can bình hòa với nhau. Chấm điểm: 1 điểm.

Xét về địa chi:
 • Địa chi của chồng tuổi Đinh Tỵ là Tỵ
 • Địa chi của vợ tuổi canh Thân là Thân

=> Khi luận theo phương diện trong sự hợp khắc về địa chi có thể kết luận vợ chồng tuổi này có địa chi là Lục Hợp. Chấm điểm: 2 điểm.

Xét về cung: 
 • Cung của chồng tuổi Đinh Tỵ là cung Khôn
 • Cung của vợ tuổi Canh Thân là cung Tốn

=> Nếu nhận xét khía cạnh về cung mệnh dựa trên những quy luật có trong Cung Phi Bát Trạch  có thể kết luận vợ chồng tuổi này có cung thuộc cung Lục Sát. Đây là cung xấu. Chấm điểm: 0 điểm.

Xét về thiên mệnh năm sinh:
 • Thiên mệnh năm sinh của chồng tuổi Đinh Tỵ là Thổ
 • Thiên mệnh năm sinh của vợ tuổi Canh Thân là Mộc

=> Nếu xét theo khía cạnh về sự tuần hoàn hợp khắc giữa năm mệnh ngũ hành với nhau có thể kết luận thiên mệnh năm sinh của vợ chồng tuổi này là tương khắc với nhau. Chấm điểm: 0 điểm.

Kết luận: 

 • Tổng điểm: 3/10. Điểm xấu.
 • Nếu chồng tuổi Đinh Tỵ lấy vợ tuổi Canh Thân thì hai tuổi này không hợp nhau. Gia đình có thể gặp phải nhiều phen điêu đứng trong cả kinh tế và cả tình cảm. Họ cũng đối lập trong suy nghĩ cũng như những quan điểm trong cuộc sống dẫn đến những cuộc cãi vã, bất hòa.

Trên đây là những gợi ý để các bạn có thể biết được chồng tuổi Tỵ lấy vợ tuổi Thân có hợp với nhau hay không. Hy vọng bài viết này đã đem đến cho bạn những kiến thức bổ ích nhất.

- Advertisement -
Top Thủ Thuật
Top Thủ Thuật: Website chuyên chia sẻ các bài viết thủ thuật liên quan đến công nghệ máy tính, điện thoại ✅ Hướng dẫn về phần mềm, phần cứng, kiến thức về cuộc sống...

Latest news

- Advertisement -

Related news

- Advertisement -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây