Thứ Hai, Tháng Sáu 21, 2021

Ngày tốt tháng 8 năm 2021

Để xem ngày tốt tháng 8 năm 2021, mời các bạn theo dõi phân tích dưới đây dựa trên các quy tắc phong thủy đã có từ ngàn đời xưa. Dân gian có câu “Đầu xuôi đuôi lọt” – vì vậy, lựa chọn ngày tốt trong tháng 8 để thực hiện các công việc quan trọng của cuộc đời như xây nhà, nhập trạch, mua xe, cưới hỏi….là rất cần thiết.

Xem ngày tốt xấu trong tháng 8/2021

Ngày tốt tháng 8 năm 2021

Xem ngày tốt – xấu tháng trong tháng 8 năm Tân Sửu 2021

Ngày như nào được gọi là ngày tốt?

Ngày tốt trong tháng 8 hay ngày đẹp tháng 8 năm 2021 là những ngày mà theo phong thủy là ngày Hoàng đạo, trong ngày đó có nhiều sao Đại Cát (Chẳng hạn như các sao Thiên Đức, hay Nguyệt Đức, hay Thiên Ân….)

Ngày xấu là ngày như nào?

Ngày xấu tháng 8 là các ngày có nhiều sao Đại Hung và gia chủ nên tránh để hạn chế các rủi ro.

Ngày xấu là ngày như nào trong tháng 8/2021

Chi tiết ngày đẹp tháng 8 năm 2021 được liệt kê theo bảng dưới

Lưu ý, danh sách ngày tốt tháng 8 được tính toán dựa trên phong thủy chung của các tuổi, gia chủ cần xem tuổi hợp với từng ngày, từng giờ xuất hành để lựa chọn được ngày đẹp tháng 8 ưng ý và trọn vẹn nhất.

THỨ NGÀY DƯƠNG NGÀY ÂM GIỜ TỐT TRONG NGÀY ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC
Chủ Nhật 1/8/2021 23/6/2021 Kỷ Sửu(1h-3h), Nhâm Thìn(7h-9h), Giáp Ngọ(11h-13h), Ất Mùi(13h-15h), Mậu Tuất(19h-21h), Kỷ Hợi(21h-23h) Ngày Tốt  
Thứ Hai 2/8/2021 24/6/2021  Canh Tý(23h – 1h), Tân Sửu(1h-3h), Quý Mão(5h-7h), Bính Ngọ(11h-13h), Mậu Thân(15h-17h), Kỷ Dậu(17h-19h) Ngày Xấu
Thứ Ba 3/8/2021 25/6/2021 Giáp Dần(3h-5h), Ất Mão(5h-7h), Đinh Tỵ(9h-11h), Canh Thân(15h-17h), Nhâm Tuất(19h-21h), Quý Hợi(21h-23h) Ngày Xấu
Thứ Tư 4/8/2021 26/6/2021 Giáp Tý(23h – 1h), Ất Sửu(1h-3h), Mậu Thìn(7h-9h), Kỷ Tỵ(9h-11h), Tân Mùi(13h-15h), Giáp Tuất(19h-21h) Ngày Tốt  
Thứ Năm 5/8/2021 27/6/2021 Bính Tý(23h – 1h), Mậu Dần(3h-5h), Kỷ Mão(5h-7h), Nhâm Ngọ(11h-13h), Quý Mùi(13h-15h), Ất Dậu(17h-19h) Ngày Xấu
Thứ Sáu 6/8/2021 28/6/2021 Canh Dần(3h-5h), Nhâm Thìn(7h-9h), Quý Tỵ(9h-11h), Bính Thân(15h-17h), Đinh Dậu(17h-19h), Kỷ Hợi(21h-23h) Ngày Tốt  
Thứ bảy 7/8/2021 29/6/2021 Tân Sửu(1h-3h), Giáp Thìn(7h-9h), Bính Ngọ(11h-13h), Đinh Mùi(13h-15h), Canh Tuất(19h-21h), Tân Hợi(21h-23h) Ngày Tốt  
Chủ Nhật 8/8/2021 1/7/2021 Nhâm Tý(23h – 1h), Quý Sửu(1h-3h), Ất Mão(5h-7h), Mậu Ngọ(11h-13h), Canh Thân(15h-17h), Tân Dậu(17h-19h) Ngày Tốt  
Thứ Hai 9/8/2021 2/7/2021 Bính Dần(3h-5h), Đinh Mão(5h-7h), Kỷ Tỵ(9h-11h), Nhâm Thân(15h-17h), Giáp Tuất(19h-21h), Ất Hợi(21h-23h) Ngày Tốt  
Thứ Ba 10/8/2021 3/7/2021 Bính Tý(23h – 1h), Đinh Sửu(1h-3h), Canh Thìn(7h-9h), Tân Tỵ(9h-11h), Quý Mùi(13h-15h), Bính Tuất(19h-21h) Ngày Xấu
Thứ Tư 11/8/2021 4/7/2021 Mậu Tý(23h – 1h), Canh Dần(3h-5h), Tân Mão(5h-7h), Giáp Ngọ(11h-13h), Ất Mùi(13h-15h), Đinh Dậu(17h-19h) Ngày Xấu
Thứ Năm 12/8/2021 5/7/2021 Nhâm Dần(3h-5h), Giáp Thìn(7h-9h), Ất Tỵ(9h-11h), Mậu Thân(15h-17h), Kỷ Dậu(17h-19h), Tân Hợi(21h-23h) Ngày Tốt  
Thứ Sáu 13/8/2021 6/7/2021 Quý Sửu(1h-3h), Bính Thìn(7h-9h), Mậu Ngọ(11h-13h), Kỷ Mùi(13h-15h), Nhâm Tuất(19h-21h), Quý Hợi(21h-23h) Ngày Tốt  
Thứ bảy 14/8/2021 7/7/2021 Giáp Tý(23h – 1h), Ất Sửu(1h-3h), Đinh Mão(5h-7h), Canh Ngọ(11h-13h), Nhâm Thân(15h-17h), Quý Dậu(17h-19h) Ngày Xấu
Chủ Nhật 15/8/2021 8/7/2021 Mậu Dần(3h-5h), Kỷ Mão(5h-7h), Tân Tỵ(9h-11h), Giáp Thân(15h-17h), Bính Tuất(19h-21h), Đinh Hợi(21h-23h) Ngày Tốt  
Thứ Hai 16/8/2021 9/7/2021  Mậu Tý(23h – 1h), Kỷ Sửu(1h-3h), Nhâm Thìn(7h-9h), Quý Tỵ(9h-11h), Ất Mùi(13h-15h), Mậu Tuất(19h-21h) Ngày Xấu
Thứ Ba 17/8/2021 10/7/2021 Canh Tý(23h – 1h), Nhâm Dần(3h-5h), Quý Mão(5h-7h), Bính Ngọ(11h-13h), Đinh Mùi(13h-15h), Kỷ Dậu(17h-19h) Ngày Xấu
Thứ Tư 18/8/2021 11/7/2021  Giáp Dần(3h-5h), Bính Thìn(7h-9h), Đinh Tỵ(9h-11h), Canh Thân(15h-17h), Tân Dậu(17h-19h), Quý Hợi(21h-23h) Ngày Tốt  
Thứ Năm 19/8/2021 12/7/2021 Ất Sửu(1h-3h), Mậu Thìn(7h-9h), Canh Ngọ(11h-13h), Tân Mùi(13h-15h), Giáp Tuất(19h-21h), Ất Hợi(21h-23h) Ngày Xấu
Thứ Sáu 20/8/2021 13/7/2021 Bính Tý(23h – 1h), Đinh Sửu(1h-3h), Kỷ Mão(5h-7h), Nhâm Ngọ(11h-13h), Giáp Thân(15h-17h), Ất Dậu(17h-19h) Ngày Tốt  
Thứ bảy 21/8/2021 14/7/2021 Canh Dần(3h-5h), Tân Mão(5h-7h), Quý Tỵ(9h-11h), Bính Thân(15h-17h), Mậu Tuất(19h-21h), Kỷ Hợi(21h-23h) Ngày Tốt  
Chủ Nhật 22/8/2021 15/7/2021 Canh Tý(23h – 1h), Tân Sửu(1h-3h), Giáp Thìn(7h-9h), Ất Tỵ(9h-11h), Đinh Mùi(13h-15h), Canh Tuất(19h-21h) Ngày Xấu
Thứ Hai 23/8/2021 16/7/2021 Nhâm Tý(23h – 1h), Giáp Dần(3h-5h), Ất Mão(5h-7h), Mậu Ngọ(11h-13h), Kỷ Mùi(13h-15h), Tân Dậu(17h-19h) Ngày Xấu
Thứ Ba 24/8/2021 17/7/2021 Bính Dần(3h-5h), Mậu Thìn(7h-9h), Kỷ Tỵ(9h-11h), Nhâm Thân(15h-17h), Quý Dậu(17h-19h), Ất Hợi(21h-23h) Ngày Tốt  
Thứ Tư 25/8/2021 18/7/2021 Đinh Sửu(1h-3h), Canh Thìn(7h-9h), Nhâm Ngọ(11h-13h), Quý Mùi(13h-15h), Bính Tuất(19h-21h), Đinh Hợi(21h-23h) Ngày Tốt  
Thứ Năm 26/8/2021 19/7/2021 Mậu Tý(23h – 1h), Kỷ Sửu(1h-3h), Tân Mão(5h-7h), Giáp Ngọ(11h-13h), Bính Thân(15h-17h), Đinh Dậu(17h-19h) Ngày Xấu
Thứ Sáu 27/8/2021 20/7/2021 Nhâm Dần(3h-5h), Quý Mão(5h-7h), Ất Tỵ(9h-11h), Mậu Thân(15h-17h), Canh Tuất(19h-21h), Tân Hợi(21h-23h) Ngày Tốt  
Thứ bảy 28/8/2021 21/7/2021 Nhâm Tý(23h – 1h), Quý Sửu(1h-3h), Bính Thìn(7h-9h), Đinh Tỵ(9h-11h), Kỷ Mùi(13h-15h), Nhâm Tuất(19h-21h) Ngày Xấu
Chủ Nhật 29/8/2021 22/7/2021 Giáp Tý(23h – 1h), Bính Dần(3h-5h), Đinh Mão(5h-7h), Canh Ngọ(11h-13h), Tân Mùi(13h-15h), Quý Dậu(17h-19h) Ngày Xấu
Thứ Hai 30/8/2021 23/7/2021 Mậu Dần(3h-5h), Canh Thìn(7h-9h), Tân Tỵ(9h-11h), Giáp Thân(15h-17h), Ất Dậu(17h-19h), Đinh Hợi(21h-23h) Ngày Tốt  
Thứ Ba 31/8/2021 24/7/2021 Kỷ Sửu(1h-3h), Nhâm Thìn(7h-9h), Giáp Ngọ(11h-13h), Ất Mùi(13h-15h), Mậu Tuất(19h-21h), Kỷ Hợi(21h-23h) Ngày Xấu

 

Xem ngày tốt trong tháng 8 theo tuổi

Ngày tốt trong tháng 8 cho tuổi nhâm thân

Nhâm thân 1992 là người cầm tinh con khỉ – mạng kiếm phong kim. Để mọi công việc được hanh thông, thuận buồm xuôi gió thì khi làm việc lớn bạn nên chọn những ngày tương sinh và tương hỗ cho bản mệnh của mình. Trong tháng 8 này bạn có thể chọn những ngày sau:

ngày đẹp tháng 8/2021

Ngày tốt trong tháng 8 cho tuổi Tuất

Gia chủ có thể xem ngày đẹp tháng 8 năm 2021 theo bản liệt kê chi tiết ở trên. Trong đó có thể lựa chọn giờ đẹp trong ngày tốt tháng 8 để bắt đầu thực hiện các công việc một cách thuận lợi nhất.

- Advertisement -

Latest news

- Advertisement -

Related news

- Advertisement -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây