Thứ Bảy, Tháng Sáu 19, 2021

Ngày Tam nương

Ngày Tam nương – là ngày mà theo dân gian rất xấu, mang đến sự xui xẻo, đen đủi và đại họa.

Câu chuyện về ngày Tam nương

Theo truyền thuyết Trung Quốc, ngày này gắn với tên ba người phụ nữ có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hồng nhan họa thủy, đó là: Muội Hỷ, Đát Kỷ và Bao Tự

Chính những người phụ nữ này đã dùng sắc đẹp của mình để mê hoặc các vị vua, làm xao nhãng sự cầm quyền, bỏ bê dân chúng, cuối cùng mang đến đại học mất nước. Người đời sau chọn các ngày mà ba người phụ nữ này sinh ra và mất đi là ngày xui xẻo, bao gồm: Ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27 âm lịch hàng tháng.

Ngày Tam nương năm 2021 là những ngày nào?

Cùng xem danh sách theo bảng liệt kê chi tiết sau đây

Ngày Tam nương tháng 1 năm 2021

Tháng 1/2021 Lịch dương Lịch âm
Ngày 4/1/2021 Ngày 22/11 /2020
Ngày 9/1/2021 Ngày 27/11 /2020
Ngày 15/1/2021 Ngày 3/12 /2020
Ngày 19/1/2021 Ngày 7/12 /2020
Ngày 25/1/2021 Ngày 13/12 /2020
Ngày 30/1/2021 Ngày 18/12 /2020

Ngày Tam nương tháng 2 năm 2021

Tháng 2/2021 Lịch dương Lịch âm
Ngày 3/2/2021 Ngày 22/12 /2020
Ngày 8/2/2021 Ngày 27/12 /2020
Ngày 14/2/2021 Ngày 3/1 /2021
Ngày 18/2/2021 Ngày 7/1 /2021
Ngày 24/2/2021 Ngày 13/1 /2021

Ngày Tam nương tháng 3 năm 2021

Tháng 3/2021 Lịch dương Lịch âm
Ngày 1/3/2021 Ngày 18/1 /2021
Ngày 5/3/2021 Ngày 22/1 /2021
Ngày 10/3/2021 Ngày 27/1 /2021
Ngày 15/3/2021 Ngày 3/2 /2021
Ngày 19/3/2021 Ngày 7/2 /2021
Ngày 25/3/2021 Ngày 13/2 /2021
Ngày 30/3/2021 Ngày 18/2 /2021

Ngày Tam nương tháng 4 năm 2021

Tháng 4/2021 Lịch dương Lịch âm
Ngày 3/4/2021 Ngày 22/2 /2021
Ngày 8/4/2021 Ngày 27/2 /2021
Ngày 14/4/2021 Ngày 3/3 /2021
Ngày 18/4/2021 Ngày 7/3 /2021
Ngày 24/4/2021 Ngày 13/3 /2021
Ngày 29/4/2021 Ngày 18/3 /2021

Ngày Tam nương tháng 5 năm 2021

Tháng 5/2021 Lịch dương Lịch âm
Ngày 3/5/2021 Ngày 22/3 /2021
Ngày 8/5/2021 Ngày 27/3 /2021
Ngày 14/5/2021 Ngày 3/4 /2021
Ngày 18/5/2021 Ngày 7/4 /2021
Ngày 24/5/2021 Ngày 13/4 /2021
Ngày 29/5/202 Ngày 18/4 /2021

Ngày Tam nương tháng 6 năm 2021

Tháng 6/2021 Lịch dương Lịch âm
Ngày 2/6/2021 Ngày 22/4 /2021
Ngày 7/6/2021 Ngày 27/4 /2021
Ngày 12/6/2021 Ngày 3/5 /2021
Ngày 16/6/2021 Ngày 7/5 /2021
Ngày 22/6/2021 Ngày 13/5 /2021
Ngày 27/6/2021 Ngày 18/5 /2021

Ngày Tam nương tháng 7 năm 2021

Tháng 7/2021 Lịch dương Lịch âm
Ngày 1/7/2021 Ngày 22/5 /2021
Ngày 6/7/2021 Ngày 27/5 /2021
Ngày 12/7/2021 Ngày 3/6 /2021
Ngày 16/7/2021 Ngày 7/6 /2021
Ngày 22/7/2021 Ngày 13/6 /2021
Ngày 27/7/2021 Ngày 18/6 /2021
Ngày 31/7/2021 Ngày 22/6 /2021

Ngày Tam nương tháng 8 năm 2021

Tháng 8/2021 Lịch dương Lịch âm
Ngày 5/8/2021 Ngày 27/6 /2021
Ngày 10/8/2021 Ngày 3/7 /2021
Ngày 14/8/2021 Ngày 7/7 /2021
Ngày 20/8/2021 Ngày 13/7 /2021
Ngày 25/8/2021 Ngày 18/7 /2021
Ngày 29/8/2021 Ngày 22/7 /2021

Ngày Tam nương tháng 9 năm 2021

Tháng 9/2021 Lịch dương Lịch âm
Ngày 3/9/2021 Ngày 27/7 /2021
Ngày 9/9/2021 Ngày 3/8 /2021
Ngày 13/9/2021 Ngày 7/8 /2021
Ngày 19/9/2021 Ngày 13/8 /2021
Ngày 24/9/2021 Ngày 18/8 /2021
Ngày 28/9/2021 Ngày 22/8 /2021

Ngày Tam nương tháng 10 năm 2021

Tháng 10/2021 Lịch dương Lịch âm
Ngày 3/10/2021 Ngày 27/8 /2021
Ngày 8/10/2021 Ngày 3/9 /2021
Ngày 12/10/2021 Ngày 7/9 /2021
Ngày 18/10/2021 Ngày 13/9 /2021
Ngày 23/10/2021 Ngày 18/9 /2021
Ngày 27/10/2021 Ngày 22/9 /2021

Ngày Tam nương tháng 11 năm 2021

Tháng 11/2021 Lịch dương Lịch âm
Ngày 1/11/2021 Ngày 27/9 /2021
Ngày 7/11/2021 Ngày 3/10 /2021
Ngày 11/11/2021 Ngày 7/10 /2021
Ngày 17/11/2021 Ngày 13/10 /2021
Ngày 22/11/2021 Ngày 18/10 /2021
Ngày 26/11/2021 Ngày 22/11 /2021

Ngày Tam nương tháng 12 năm 2021

Tháng 12/2021 Lịch dương Lịch âm
Ngày 1/12/2021 Ngày 27/10 /2021
Ngày 6/12/2021 Ngày 3/11 /2021
Ngày 10/12/2021 Ngày 7/11 /2021
Ngày 16/12/2021 Ngày 13/11 /2021
Ngày 21/12/2021 Ngày 18/11 /2021
Ngày 25/12/2021 Ngày 22/11 /2021
Ngày 30/12/2021 Ngày 27/11 /2021

 

Ngày Tam nương kiêng gì?

  •  Không làm việc lớn:
Nên tránh tất cả công việc lớn của cuộc đời như cưới hỏi, nhập trạch, làm nhà, khai trương, kí kết hợp đồng….
Nếu cố ý làm có thể gặp phải những xui xẻo, đen đủi. Trường hợp cưới xin dễ bị trục trặc tình cảm, nếu cưới hỏi dễ bị gia đình chia ly, nếu làm ăn dễ bị thua lỗ, thất bát.
  • Không nên xuất hành:
Cần vô cùng cẩn thận khi tham gia giao thông trong ngày này để tránh bị đổ máu do tai nạn, tránh bị tai bay vạ gió.
  • Tránh kiện tụng, tranh chấp:

Việc kiện tụng, tranh chấp trong những ngày này dễ dẫn đến sự mất bình tĩnh, không kiềm chế được cảm xúc và mang họa vào thân. Làm những việc hại người, hại mình không mong muốn.

  • Không nên quan hệ vợ chồng:
Điều này được cho là do việc quan hệ trong ngày này dễ dẫn đến chìm đắm trong dục vọng, quên mất các nghĩa vụ, mục tiêu sống và phấn đấu.
  • Không nên sinh con:
Nếu sinh con trong ngày này dễ gặp chuyện xui xẻo, bản thân em bé không được hưởng nhiều phúc lành, dễ ốm đau và ảnh hưởng vận số sau về sau.
Trên đây là những phân tích về ngày Tam nương. Hi vọng độc giả sẽ có thể tránh được những vận xấu của những ngày này để thực hiện công việc tốt đẹp hơn.

- Advertisement -

Latest news

- Advertisement -

Related news

- Advertisement -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây