Thứ Hai, Tháng Sáu 21, 2021

Ngày tốt tháng 7 năm 2021

Người Châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng rất quan tâm đến vấn đề lựa chọn ngày tốt để thực hiện các công việc lớn của cuộc đời như cưới hỏi, nhập trạch, làm nhà, mua xe….

Ngày đẹp trong tháng 7 năm 2021

Để xem ngày tốt tháng 7 năm 2021 hoặc thuận tiện so sánh xem ngày tốt xấu tháng 7 năm 2021 với nhau, bài viết sau sẽ liệt kê chi tiết và đánh giá cụ thể giờ, cũng như ngày tốt, ngày đẹp tháng 7.

THỨ

NGÀY DƯƠNG NGÀY ÂM GIỜ TỐT TRONG NGÀY ĐÁNH GIÁ
Thứ Năm 1/7/2021 22/5/2021 Mậu Dần(3h-5h), Canh Thìn(7h-9h), Tân Tỵ(9h-11h), Giáp Thân(15h-17h), Ất Dậu(17h-19h), Đinh Hợi(21h-23h) Ngày Xấu
Thứ Sáu 2/7/2021 23/5/2021 Kỷ Sửu(1h-3h), Nhâm Thìn(7h-9h), Giáp Ngọ(11h-13h), Ất Mùi(13h-15h), Mậu Tuất(19h-21h), Kỷ Hợi(21h-23h) Ngày Xấu
Thứ bảy 3/7/2021 24/5/2021 Canh Tý(23h – 1h), Tân Sửu(1h-3h), Quý Mão(5h-7h), Bính Ngọ(11h-13h), Mậu Thân(15h-17h), Kỷ Dậu(17h-19h) Ngày Tốt
Chủ Nhật 4/7/2021 25/5/2021 Giáp Dần(3h-5h), Ất Mão(5h-7h), Đinh Tỵ(9h-11h), Canh Thân(15h-17h), Nhâm Tuất(19h-21h), Quý Hợi(21h-23h) Ngày Tốt
Thứ Hai 5/7/2021 26/5/2021 Giáp Tý(23h – 1h), Ất Sửu(1h-3h), Mậu Thìn(7h-9h), Kỷ Tỵ(9h-11h), Tân Mùi(13h-15h), Giáp Tuất(19h-21h) Ngày Xấu
Thứ Ba 6/7/2021 27/5/2021 Bính Tý(23h – 1h), Mậu Dần(3h-5h), Kỷ Mão(5h-7h), Nhâm Ngọ(11h-13h), Quý Mùi(13h-15h), Ất Dậu(17h-19h) Ngày Tốt
Thứ Tư 7/7/2021 28/5/2021  Canh Dần(3h-5h), Nhâm Thìn(7h-9h), Quý Tỵ(9h-11h), Bính Thân(15h-17h), Đinh Dậu(17h-19h), Kỷ Hợi(21h-23h) Ngày Xấu
Thứ Năm 8/7/2021 29/5/2021 Tân Sửu(1h-3h), Giáp Thìn(7h-9h), Bính Ngọ(11h-13h), Đinh Mùi(13h-15h), Canh Tuất(19h-21h), Tân Hợi(21h-23h) Ngày Xấu
Thứ Sáu 9/7/2021 30/5/2021 Nhâm Tý(23h – 1h), Quý Sửu(1h-3h), Ất Mão(5h-7h), Mậu Ngọ(11h-13h), Canh Thân(15h-17h), Tân Dậu(17h-19h) Ngày Tốt
Thứ bảy 10/7/2021 1/6/2021 Bính Dần(3h-5h), Đinh Mão(5h-7h), Kỷ Tỵ(9h-11h), Nhâm Thân(15h-17h), Giáp Tuất(19h-21h), Ất Hợi(21h-23h) Ngày Xấu
Chủ Nhật 11/7/2021 2/6/2021 Bính Tý(23h – 1h), Đinh Sửu(1h-3h), Canh Thìn(7h-9h), Tân Tỵ(9h-11h), Quý Mùi(13h-15h), Bính Tuất(19h-21h) Ngày Tốt
Thứ Hai 12/7/2021 3/6/2021 Mậu Tý(23h – 1h), Canh Dần(3h-5h), Tân Mão(5h-7h), Giáp Ngọ(11h-13h), Ất Mùi(13h-15h), Đinh Dậu(17h-19h) Ngày Xấu
Thứ Ba 13/7/2021 4/6/2021 Nhâm Dần(3h-5h), Giáp Thìn(7h-9h), Ất Tỵ(9h-11h), Mậu Thân(15h-17h), Kỷ Dậu(17h-19h), Tân Hợi(21h-23h) Ngày Tốt
Thứ Tư 14/7/2021 5/6/2021 Quý Sửu(1h-3h), Bính Thìn(7h-9h), Mậu Ngọ(11h-13h), Kỷ Mùi(13h-15h), Nhâm Tuất(19h-21h), Quý Hợi(21h-23h) Ngày Tốt
Thứ Năm 15/7/2021 6/6/2021 Giáp Tý(23h – 1h), Ất Sửu(1h-3h), Đinh Mão(5h-7h), Canh Ngọ(11h-13h), Nhâm Thân(15h-17h), Quý Dậu(17h-19h) Ngày Xấu
Thứ Sáu 16/7/2021 7/6/2021 Mậu Dần(3h-5h), Kỷ Mão(5h-7h), Tân Tỵ(9h-11h), Giáp Thân(15h-17h), Bính Tuất(19h-21h), Đinh Hợi(21h-23h) Ngày Xấu
Thứ bảy 17/7/2021 8/6/2021 Mậu Tý(23h – 1h), Kỷ Sửu(1h-3h), Nhâm Thìn(7h-9h), Quý Tỵ(9h-11h), Ất Mùi(13h-15h), Mậu Tuất(19h-21h) Ngày Tốt
Chủ Nhật 18/7/2021 9/6/2021 Canh Tý(23h – 1h), Nhâm Dần(3h-5h), Quý Mão(5h-7h), Bính Ngọ(11h-13h), Đinh Mùi(13h-15h), Kỷ Dậu(17h-19h) Ngày Tốt
Thứ Hai 19/7/2021 10/6/2021 Giáp Dần(3h-5h), Bính Thìn(7h-9h), Đinh Tỵ(9h-11h), Canh Thân(15h-17h), Tân Dậu(17h-19h), Quý Hợi(21h-23h) Ngày Xấu
Thứ Ba 20/7/2021 11/6/2021 Ất Sửu(1h-3h), Mậu Thìn(7h-9h), Canh Ngọ(11h-13h), Tân Mùi(13h-15h), Giáp Tuất(19h-21h), Ất Hợi(21h-23h) Ngày Tốt
Thứ Tư 21/7/2021 12/6/2021 Bính Tý(23h – 1h), Đinh Sửu(1h-3h), Kỷ Mão(5h-7h), Nhâm Ngọ(11h-13h), Giáp Thân(15h-17h), Ất Dậu(17h-19h) Ngày Xấu
Thứ Năm 22/7/2021 13/6/2021 Canh Dần(3h-5h), Tân Mão(5h-7h), Quý Tỵ(9h-11h), Bính Thân(15h-17h), Mậu Tuất(19h-21h), Kỷ Hợi(21h-23h) Ngày Xấu
Thứ Sáu 23/7/2021 14/6/2021 Canh Tý(23h – 1h), Tân Sửu(1h-3h), Giáp Thìn(7h-9h), Ất Tỵ(9h-11h), Đinh Mùi(13h-15h), Canh Tuất(19h-21h) Ngày Tốt
Thứ bảy 24/7/2021 15/6/2021  Nhâm Tý(23h – 1h), Giáp Dần(3h-5h), Ất Mão(5h-7h), Mậu Ngọ(11h-13h), Kỷ Mùi(13h-15h), Tân Dậu(17h-19h) Ngày Xấu
Chủ Nhật 25/7/2021 16/6/2021  Bính Dần(3h-5h), Mậu Thìn(7h-9h), Kỷ Tỵ(9h-11h), Nhâm Thân(15h-17h), Quý Dậu(17h-19h), Ất Hợi(21h-23h) Ngày Tốt
Thứ Hai 26/7/2021 17/6/2021 Đinh Sửu(1h-3h), Canh Thìn(7h-9h), Nhâm Ngọ(11h-13h), Quý Mùi(13h-15h), Bính Tuất(19h-21h), Đinh Hợi(21h-23h) Ngày Tốt
Thứ Ba 27/7/2021 18/6/2021  Mậu Tý(23h – 1h), Kỷ Sửu(1h-3h), Tân Mão(5h-7h), Giáp Ngọ(11h-13h), Bính Thân(15h-17h), Đinh Dậu(17h-19h) Ngày Xấu
Thứ Tư 28/7/2021 19/6/2021 Nhâm Dần(3h-5h), Quý Mão(5h-7h), Ất Tỵ(9h-11h), Mậu Thân(15h-17h), Canh Tuất(19h-21h), Tân Hợi(21h-23h) Ngày Xấu
Thứ Năm 29/7/2021 20/6/2021 Nhâm Tý(23h – 1h), Quý Sửu(1h-3h), Bính Thìn(7h-9h), Đinh Tỵ(9h-11h), Kỷ Mùi(13h-15h), Nhâm Tuất(19h-21h) Ngày Tốt
Thứ Sáu 30/7/2021 21/6/2021 Giáp Tý(23h – 1h), Bính Dần(3h-5h), Đinh Mão(5h-7h), Canh Ngọ(11h-13h), Tân Mùi(13h-15h), Quý Dậu(17h-19h) Ngày Tốt
Thứ bảy 31/7/2021 22/6/2021 Mậu Dần(3h-5h), Canh Thìn(7h-9h), Tân Tỵ(9h-11h), Giáp Thân(15h-17h), Ất Dậu(17h-19h), Đinh Hợi(21h-23h) Ngày Xấu

 

Trên đây là tổng hợp ngày ngày tốt tháng 7/2021, ngày đẹp tháng 7 năm 2021 mà chúng tôi tổng hợp và gửi đến các bạn. Hi vọng các bạn sẽ lựa chọn được ngày phù hợp nhất để thực hiện công việc một cách thuận buồm xuôi gió.

- Advertisement -

Latest news

- Advertisement -

Related news

- Advertisement -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây