Thứ Tư, Tháng Năm 19, 2021

Xem ngày tốt tháng 5 năm 2021

Bạn đang có lịch trong tháng 5 phải làm nhà, khai trương, xuất hành, mua xe, nhập trạch chuyển nhà, cưới hỏi nạp tài.….hay bất cứ một công việc gì cần phải xem ngày tốt tháng 5, bạn đang hoang mang không biết ngày đẹp tháng 5 là những ngày nào? Bài viết sau sẽ đưa ra lựa chọn chi tiết cho các bạn để có thể lựa chọn ngày tốt tháng 5 năm 2021 một cách chính xác nhấtDanh sách ngày tốt trong tháng 5 năm 2021

Danh sách  ngày đẹp trong tháng 5 năm 2021

Ngày tốt trong tháng 5 năm 2021 là các ngày thực hiện thuận buồm xuôi gió các công việc quan trọng của cuộc đời con người như: làm nhà, khai trương, xuất hành, mua xe, nhập trạch chuyển nhà, cưới hỏi nạp tài … Gia chủ cũng cần chú ý việc lựa chọn giờ tốt trong ngày để có kết quả tốt đẹp nhất. 

Ngày tốt tháng 5 năm 2021 có tất cả 14 ngày, có 17 ngày xấu có thể gia chủ cần cân nhắc để tránh  làm các việc lớn.

Danh sách cụ thể được thể hiện ở bảng dưới đây:  

THỨ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH GIỜ ĐẸP XUẤT HÀNH ĐÁNH GIÁ
Thứ bảy 1/5/2021 20/3/2021 Giờ tốt: Giáp Tý(23h – 1h), Bính Dần(3h-5h), Đinh Mão(5h-7h), Canh Ngọ(11h-13h), Tân Mùi(13h-15h), Quý Dậu(17h-19h) Ngày Tốt
Chủ Nhật 2/5/2021 21/3/2021 Mậu Dần(3h-5h), Canh Thìn(7h-9h), Tân Tỵ(9h-11h), Giáp Thân(15h-17h), Ất Dậu(17h-19h), Đinh Hợi(21h-23h) Ngày Xấu
Thứ Hai 3/5/2021 22/3/2021 Kỷ Sửu(1h-3h), Nhâm Thìn(7h-9h), Giáp Ngọ(11h-13h), Ất Mùi(13h-15h), Mậu Tuất(19h-21h), Kỷ Hợi(21h-23h) Ngày Tốt
Thứ Ba 4/5/2021 23/3/2021 Canh Tý(23h – 1h), Tân Sửu(1h-3h), Quý Mão(5h-7h), Bính Ngọ(11h-13h), Mậu Thân(15h-17h), Kỷ Dậu(17h-19h) Ngày Xấu
Thứ Tư 5/5/2021 24/3/2021 Giáp Dần(3h-5h), Ất Mão(5h-7h), Đinh Tỵ(9h-11h), Canh Thân(15h-17h), Nhâm Tuất(19h-21h), Quý Hợi(21h-23h) Ngày Xấu
Thứ Năm 6/5/2021 25/3/2021 Giáp Tý(23h – 1h), Ất Sửu(1h-3h), Mậu Thìn(7h-9h), Kỷ Tỵ(9h-11h), Tân Mùi(13h-15h), Giáp Tuất(19h-21h) Ngày Tốt
Thứ Sáu 7/5/2021 26/3/2021 Bính Tý(23h – 1h), Mậu Dần(3h-5h), Kỷ Mão(5h-7h), Nhâm Ngọ(11h-13h), Quý Mùi(13h-15h), Ất Dậu(17h-19h) Ngày Xấu
Thứ bảy 8/5/2021 27/3/2021 Canh Dần(3h-5h), Nhâm Thìn(7h-9h), Quý Tỵ(9h-11h), Bính Thân(15h-17h), Đinh Dậu(17h-19h), Kỷ Hợi(21h-23h) Ngày Tốt
Chủ Nhật 9/5/2021 28/3/2021 Tân Sửu(1h-3h), Giáp Thìn(7h-9h), Bính Ngọ(11h-13h), Đinh Mùi(13h-15h), Canh Tuất(19h-21h), Tân Hợi(21h-23h) Ngày Tốt
Thứ Hai 10/5/2021 29/3/2021 Nhâm Tý(23h – 1h), Quý Sửu(1h-3h), Ất Mão(5h-7h), Mậu Ngọ(11h-13h), Canh Thân(15h-17h), Tân Dậu(17h-19h) Ngày Xấu
Thứ Ba 11/5/2021 30/3/2021 Bính Dần(3h-5h), Đinh Mão(5h-7h), Kỷ Tỵ(9h-11h), Nhâm Thân(15h-17h), Giáp Tuất(19h-21h), Ất Hợi(21h-23h) Ngày Xấu
Thứ Tư 12/5/2021 1/4/2021 Bính Tý(23h – 1h), Đinh Sửu(1h-3h), Canh Thìn(7h-9h), Tân Tỵ(9h-11h), Quý Mùi(13h-15h), Bính Tuất(19h-21h) Ngày Xấu
Thứ Năm 13/5/2021 2/4/2021 Mậu Tý(23h – 1h), Canh Dần(3h-5h), Tân Mão(5h-7h), Giáp Ngọ(11h-13h), Ất Mùi(13h-15h), Đinh Dậu(17h-19h) Ngày Xấu
Thứ Sáu 14/5/2021 3/4/2021 Nhâm Dần(3h-5h), Giáp Thìn(7h-9h), Ất Tỵ(9h-11h), Mậu Thân(15h-17h), Kỷ Dậu(17h-19h), Tân Hợi(21h-23h) Ngày Tốt
Thứ bảy 15/5/2021 4/4/2021 Quý Sửu(1h-3h), Bính Thìn(7h-9h), Mậu Ngọ(11h-13h), Kỷ Mùi(13h-15h), Nhâm Tuất(19h-21h), Quý Hợi(21h-23h) Ngày Tốt
Chủ Nhật 16/5/2021 5/4/2021 Mậu Tý(23h – 1h), Canh Dần(3h-5h), Tân Mão(5h-7h), Giáp Ngọ(11h-13h), Ất Mùi(13h-15h), Đinh Dậu(17h-19h) Ngày Xấu
Thứ Hai 17/5/2021 6/4/2021 Mậu Dần(3h-5h), Kỷ Mão(5h-7h), Tân Tỵ(9h-11h), Giáp Thân(15h-17h), Bính Tuất(19h-21h), Đinh Hợi(21h-23h) Ngày Tốt
Thứ Ba 18/5/2021 7/4/2021 Mậu Tý(23h – 1h), Kỷ Sửu(1h-3h), Nhâm Thìn(7h-9h), Quý Tỵ(9h-11h), Ất Mùi(13h-15h), Mậu Tuất(19h-21h) Ngày Xấu
Thứ Tư 19/5/2021 8/4/2021 Canh Tý(23h – 1h), Nhâm Dần(3h-5h), Quý Mão(5h-7h), Bính Ngọ(11h-13h), Đinh Mùi(13h-15h), Kỷ Dậu(17h-19h) Ngày Xấu
Thứ Năm 20/5/2021 9/4/2021 Giáp Dần(3h-5h), Bính Thìn(7h-9h), Đinh Tỵ(9h-11h), Canh Thân(15h-17h), Tân Dậu(17h-19h), Quý Hợi(21h-23h) Ngày Tốt
Thứ Sáu 21/5/2021 10/4/2021 Ất Sửu(1h-3h), Mậu Thìn(7h-9h), Canh Ngọ(11h-13h), Tân Mùi(13h-15h), Giáp Tuất(19h-21h), Ất Hợi(21h-23h) Ngày Xấu
Thứ bảy 22/5/2021 11/4/2021 Bính Tý(23h – 1h), Đinh Sửu(1h-3h), Kỷ Mão(5h-7h), Nhâm Ngọ(11h-13h), Giáp Thân(15h-17h), Ất Dậu(17h-19h) Ngày Tốt
Chủ Nhật 23/5/2021 12/4/2021 Canh Dần(3h-5h), Tân Mão(5h-7h), Quý Tỵ(9h-11h), Bính Thân(15h-17h), Mậu Tuất(19h-21h), Kỷ Hợi(21h-23h) Ngày Tốt
Thứ Hai 24/5/2021 13/4/2021 Canh Tý(23h – 1h), Tân Sửu(1h-3h), Giáp Thìn(7h-9h), Ất Tỵ(9h-11h), Đinh Mùi(13h-15h), Canh Tuất(19h-21h) Ngày Xấu
Thứ Ba 25/5/2021 14/4/2021 Nhâm Tý(23h – 1h), Giáp Dần(3h-5h), Ất Mão(5h-7h), Mậu Ngọ(11h-13h), Kỷ Mùi(13h-15h), Tân Dậu(17h-19h) Ngày Xấu
Thứ Tư 26/5/2021 15/4/2021 Bính Dần(3h-5h), Mậu Thìn(7h-9h), Kỷ Tỵ(9h-11h), Nhâm Thân(15h-17h), Quý Dậu(17h-19h), Ất Hợi(21h-23h) Ngày Tốt
Thứ Năm 27/5/2021 16/4/2021 Đinh Sửu(1h-3h), Canh Thìn(7h-9h), Nhâm Ngọ(11h-13h), Quý Mùi(13h-15h), Bính Tuất(19h-21h), Đinh Hợi(21h-23h) Ngày Tốt
Thứ Sáu 28/5/2021 17/4/2021 Mậu Tý(23h – 1h), Kỷ Sửu(1h-3h), Tân Mão(5h-7h), Giáp Ngọ(11h-13h), Bính Thân(15h-17h), Đinh Dậu(17h-19h) Ngày Xấu
Thứ bảy 29/5/2021 18/4/2021 Nhâm Dần(3h-5h), Quý Mão(5h-7h), Ất Tỵ(9h-11h), Mậu Thân(15h-17h), Canh Tuất(19h-21h), Tân Hợi(21h-23h) Ngày Tốt
Chủ Nhật 30/5/2021 19/4/2021 Nhâm Tý(23h – 1h), Quý Sửu(1h-3h), Bính Thìn(7h-9h), Đinh Tỵ(9h-11h), Kỷ Mùi(13h-15h), Nhâm Tuất(19h-21h) Ngày Xấu
Thứ Hai 31/5/2021 20/4/2021 Giáp Tý(23h – 1h), Bính Dần(3h-5h), Đinh Mão(5h-7h), Canh Ngọ(11h-13h), Tân Mùi(13h-15h), Quý Dậu(17h-19h) Ngày Xấu

 

Như vậy giờ đây bạn đã có thể dễ dàng lựa chọn ngày tốt, ngày đẹp trong năm 2021 để thực hiện các dự định của mình. Chúc các bạn sẽ lựa chọn được ngày tốt tháng 5 để thực hiện các công việc một cách thuận buồm xuôi gió.

- Advertisement -

Latest news

- Advertisement -

Related news

- Advertisement -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây