Thứ Hai, Tháng Năm 10, 2021

Chính sách quảng cáo của Facebook, giới thiệu các chính sách quảng cáo trên Facebook

Để biết thêm về những chính sách quảng cáo của Facebook các bạn hãy theo dõi bài viết dưới nhé.

Nội dung bài viết

Giới thiệu chính sách quảng cáo của Facebook.

Tham khảo: Giới thiệu các phần mềm quảng cáo trên Facebook miễn phí.

1. Tổng quan.

Tìm hiểu chính sách của chúng tôi.

Chính sách quảng cáo của chúng tôi hướng dẫn về những loại nội dung quảng cáo được phép sử dụng. Khi nhà quảng cáo đặt hàng, mỗi quảng cáo đều sẽ được xét duyệt theo những chính sách này. Nếu bạn cho rằng quảng cáo của mình bị từ chối do nhầm lẫn, vui lòng cho chúng tôi biết.

Những điểm thường gây nhầm lẫn.

Để hỗ trợ bạn tạo dựng trải nghiệm quảng cáo thân thiện với người dùng cũng như tuân thủ các chính sách, chúng tôi đã nêu rõ một số điểm thường hay nhầm lẫn

2. Quy trình xét duyệt quảng cáo.

Trước khi hiển thị trên Facebook hoặc Instagram, quảng cáo sẽ được xét duyệt để đảm bảo tuân thủ Chính sách quảng cáo của chúng tôi. Thông thường, hầu hết quảng cáo được xét duyệt trong vòng 24 giờ, mặc dù ở một số trường hợp, quá trình này có thể mất nhiều thời gian hơn.

Những gì chúng tôi xem xét.

Trong quá trình xét duyệt quảng cáo, ngoài nội dung trên trang đích của quảng cáo, chúng tôi còn kiểm tra hình ảnh, văn bản, tùy chọn nhắm mục tiêu và cách sắp đặt quảng cáo. Quảng cáo có thể không được phê duyệt nếu nội dung trang đích không hoạt động đầy đủ, không phù hợp với sản phẩm/dịch vụ được quảng bá trong quảng cáo hoặc không tuân thủ đầy đủ Chính sách quảng cáo của chúng tôi.

Chính sách quảng cáo của Facebook
Chính sách quảng cáo của Facebook

Điều gì sẽ xảy ra sau khi quảng cáo được xét duyệt?

Sau khi quảng cáo được xét duyệt, bạn sẽ nhận được thông báo cho biết liệu quảng cáo của mình có được phê duyệt không. Nếu được phê duyệt, chúng tôi sẽ bắt đầu chạy quảng cáo đó và bạn có thể xem các kết quả trong Trình quản lý quảng cáo.

3. Các bước cần thực hiện nếu bị từ chối.

Chỉnh sửa quảng cáo.

Nếu quảng cáo của bạn không được phê duyệt do không tuân thủ đầy đủ chính sách của chúng tôi, bạn có thể chỉnh sửa quảng cáo và gửi đi để xét duyệt lại. Cách chỉnh sửa quảng cáo:

 • Kiểm tra địa chỉ email liên kết với tài khoản quảng cáo của bạn. Nếu quảng cáo không được phê duyệt, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email kèm theo thông tin chi tiết giải thích lý do.
 • Bạn có thể sử dụng thông tin trong email nói trên để chỉnh sửa quảng cáo và tạo quảng cáo phù hợp. 
 • Lưu các thay đổi bạn đã chỉnh sửa. Sau khi bạn lưu thay đổi, quảng cáo sẽ được gửi đi để xét duyệt lại.

Kháng nghị quyết định.

Nếu không thể chỉnh sửa quảng cáo hoặc cảm thấy quảng cáo bị từ chối do nhầm lẫn, bạn có thể kháng nghị quyết định đó bằng cách sử dụng mẫu này.

4. Nội dung bị cấm.

Tiêu chuẩn cộng đồng.

Quảng cáo không được vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi. Quảng cáo trên Instagram không được vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của Instagram.

Sản phẩm hoặc dịch vụ bất hợp pháp.

Quảng cáo không được cấu thành, tạo điều kiện hoặc quảng bá các sản phẩm, dịch vụ hay hoạt động bất hợp pháp. Quảng cáo nhắm mục tiêu đến trẻ vị thành niên không được quảng bá các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung không phù hợp, bất hợp pháp hoặc không an toàn hay mang tính lợi dụng, gây hiểu nhầm hoặc gây áp lực thái quá đối với nhóm tuổi được nhắm mục tiêu.

Hành vi phân biệt đối xử.

Quảng cáo không được phân biệt đối xử hoặc khuyến khích phân biệt đối xử với mọi người dựa trên các đặc điểm cá nhân như chủng tộc, dân tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, tuổi tác, giới tính, thiên hướng tình dục, bản dạng giới, tình trạng gia đình, tình trạng khuyết tật, tình trạng bệnh tật hoặc đặc tính di truyền.

Thuốc lá và các sản phẩm liên quan đến thuốc lá.

Quảng cáo không được quảng bá việc bán hoặc sử dụng các sản phẩm thuốc lá và vật dụng liên quan đến thuốc lá. Quảng cáo không được quảng bá thuốc lá điện tử, thiết bị tạo hơi từ tinh dầu hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác mô phỏng hành vi hút thuốc.

Chất gây nghiện & các sản phẩm liên quan đến chất gây nghiện.

Quảng cáo không được quảng bá việc bán hoặc sử dụng thuốc kích thích, thuốc trái phép hoặc thuốc kê đơn.

Thực phẩm bổ sung không an toàn.

Quảng cáo không được quảng bá việc bán hoặc sử dụng thực phẩm bổ sung mà theo quyết định riêng của mình, Facebook xem là không an toàn.

Vũ khí, đạn dược hoặc chất nổ.

Quảng cáo không được quảng bá việc bán hoặc sử dụng vũ khí, đạn dược hay chất nổ, kể cả các phụ kiện làm biến đổi vũ khí.

Sản phẩm hoặc dịch vụ người lớn.

Quảng cáo không được quảng bá việc bán hay sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ người lớn, ngoại trừ quảng cáo về các biện pháp kế hoạch hóa gia đình và tránh thai. Quảng cáo về dụng cụ/thuốc tránh thai phải tập trung vào các tính năng tránh thai của sản phẩm, chứ không phải vào sự khoái cảm tình dục hay khả năng kích dục và phải nhắm mục tiêu đến những người từ 18 tuổi trở lên.

Nội dung người lớn.

Quảng cáo không được chứa nội dung người lớn. Nội dung này bao gồm ảnh khỏa thân, hình vẽ mô tả con người ở tư thế khiêu dâm hay gợi dục hoặc các hoạt động khêu gợi hay kích thích quá mức.

Quảng cáo khẳng định hoặc ngụ ý khả năng gặp gỡ ai đó, kết nối với họ hoặc xem nội dung họ tạo, không được phép sắp đặt theo cách khiêu dâm hoặc có mục đích định giới tính cho người xuất hiện trong quảng cáo.

Vi phạm của bên thứ ba.

Quảng cáo không được chứa nội dung vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu hàng hóa, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc các quyền cá nhân hay quyền sở hữu khác. Để báo cáo nội dung bạn cho rằng có thể vi phạm các quyền của mình, vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúp về quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

Nội dung giật gân.

Quảng cáo không được chứa nội dung gây sốc, giật gân, thiếu tôn trọng hoặc bạo lực quá mức.

Đặc điểm cá nhân.

Quảng cáo không được chứa nội dung khẳng định hoặc ám chỉ các đặc điểm cá nhân. Điều này bao gồm việc xác nhận hay ngụ ý trực tiếp hoặc gián tiếp về chủng tộc, nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, độ tuổi, thiên hướng/hoạt động tình dục, bản dạng giới, tình trạng khuyết tật, bệnh tật (bao gồm sức khỏe thể chất hoặc tinh thần), tình trạng tài chính, tình trạng thành viên trong nghiệp đoàn, hồ sơ phạm tội hoặc tên.

Thông tin sai lệch.

Facebook nghiêm cấm quảng cáo bao gồm các khẳng định đã bị tổ chức xác minh dữ kiện bên thứ ba hoặc trong một số trường hợp, các tổ chức có chuyên môn cụ thể, chỉ ra là không chính xác. Nhà quảng cáo đăng nhiều lần thông tin bị cho là thông tin giả có thể bị hạn chế khả năng quảng cáo trên Facebook.

Nội dung gây tranh cãi.

Quảng cáo không được chứa nội dung khai thác các vấn đề chính trị hoặc xã hội gây tranh cãi cho mục đích thương mại.

Trang đích không hoạt động.

Quảng cáo không được chuyển mọi người đến trang đích không hoạt động, bao gồm cả nội dung trang đích can thiệp vào khả năng điều hướng khỏi trang đó của một người.

Hoạt động lừa đảo và gian dối.

Quảng cáo không được quảng bá sản phẩm/dịch vụ nhằm mục đích hỗ trợ người dùng tham gia vào các hoạt động lừa đảo hoặc gian dối.

Ngữ pháp & lời lẽ tục tĩu.

Quảng cáo không được chứa lời lẽ tục tĩu hay nội dung sai ngữ pháp và dấu câu. Biểu tượng, số, chữ cái phải được sử dụng đúng cách và không nhằm mục đích né tránh quy trình xét duyệt quảng cáo hoặc các hệ thống thực thi khác của chúng tôi.

Chức năng không tồn tại.

Quảng cáo không được chứa hình ảnh minh họa chức năng không tồn tại, bao gồm cả hình ảnh sao chép các nút, thông báo hoặc hộp kiểm, cũng như quảng cáo chứa tính năng không hoạt động, chẳng hạn như nhiều lựa chọn trong chính nội dung quảng cáo.

Sức khỏe cá nhân.

Quảng cáo không được chứa hình ảnh “trước và sau” hoặc hình ảnh mô tả kết quả không mong muốn hay khó thành hiện thực. Nội dung quảng cáo không được ám chỉ hoặc khiến mọi người tự nhận thức tiêu cực về bản thân nhằm quảng bá sản phẩm ăn kiêng, giảm cân hoặc các sản phẩm khác liên quan đến sức khỏe.

Dịch vụ cho vay nóng, trả trước chi phiếu và phiếu bảo lãnh.

Quảng cáo không được quảng bá dịch vụ cho vay nóng, dịch vụ cho vay không đảm bảo, phiếu bảo lãnh hoặc bất kỳ dịch vụ cho vay ngắn hạn nào khác nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của ai đó cho đến ngày họ nhận lương. Khoản vay ngắn hạn là khoản vay có kỳ hạn tối đa 90 ngày.

Tiếp thị đa cấp.

Quảng cáo quảng bá cơ hội thu nhập phải mô tả đầy đủ mô hình kinh doanh hoặc sản phẩm liên quan và không được quảng bá mô hình kinh doanh kiếm lời nhanh mà chỉ phải đầu tư ít, bao gồm cả các cơ hội tiếp thị đa cấp.

Đấu giá tiền xu.

Quảng cáo không được quảng bá đấu giá tiền xu, đấu giá kiểu đấu thầu hoặc các mô hình kinh doanh tương tự khác.

Tuyên bố gây hiểu nhầm.

Quảng cáo không được chứa khẳng định lừa đảo, sai sự thật hoặc gây hiểu nhầm như khẳng định liên quan đến hiệu quả hoặc tính chất của sản phẩm/dịch vụ, hay khẳng định khiến người dùng kỳ vọng những điều phi thực tế, chẳng hạn như khẳng định về sức khỏe, việc làm hoặc hiệu quả giảm cân gây hiểu nhầm.

Nội dung có chất lượng thấp hoặc gây phiền toái.

Quảng cáo không được chứa nội dung dẫn đến trang đích bên ngoài mang lại trải nghiệm không mong muốn hoặc khó chịu. Điều này bao gồm cả việc sắp đặt quảng cáo theo hướng gây nhầm lẫn, chẳng hạn như tiêu đề quá mức giật gân hoặc lời thúc giục người dùng tương tác với quảng cáo một cách không chân thực, đưa mọi người đến trang đích chứa quá ít nội dung gốc và quá nhiều nội dung quảng cáo không liên quan hoặc có chất lượng thấp. Để biết thêm thông tin về quảng cáo mà chúng tôi xem là có chất lượng thấp, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp quảng cáo của chúng tôi.

Phần mềm gián điệp hoặc phần mềm độc hại.

Quảng cáo không được chứa phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại hay bất cứ phần mềm nào dẫn đến trải nghiệm không mong muốn hoặc lừa dối, bao gồm cả các liên kết đến trang web có những sản phẩm này.

Hoạt ảnh động.

Quảng cáo không được chứa hình động flash hoặc âm thanh có thể tự động phát mà không cần đến thao tác của người dùng hoặc tự mở rộng trong Facebook sau khi có người nhấp vào quảng cáo.

Phương thức kinh doanh không thể chấp nhận.

Quảng cáo không được quảng bá sản phẩm, dịch vụ, chương trình hoặc ưu đãi sử dụng các phương thức lừa đảo hoặc gây hiểu nhầm, bao gồm những phương thức lừa tiền hoặc thông tin cá nhân của mọi người.

Tránh né các hệ thống.

Quảng cáo không được sử dụng thủ thuật để tránh né quy trình xét duyệt quảng cáo hoặc các hệ thống thực thi khác của chúng tôi. Điều này bao gồm các kỹ thuật nhằm cố che giấu trang đích hoặc nội dung của quảng cáo.

Các sản phẩm và dịch vụ tài chính bị cấm.

Quảng cáo không được quảng bá các sản phẩm và dịch vụ tài chính thường liên quan đến cách quảng cáo gây nhầm lẫn hoặc lừa đảo.

Bán các bộ phận cơ thể.

Quảng cáo không được quảng bá việc bán bộ phận hoặc dịch cơ thể người.

5. Nội dung bị hạn chế

Đồ uống có cồn.

Quảng cáo quảng bá hoặc nhắc đến đồ uống có cồn phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành của nước sở tại, các quy tắc trong ngành, các nguyên tắc, giấy phép và thông tin phê duyệt bắt buộc hoặc có sẵn, đồng thời phải bao gồm các tiêu chí nhằm mục tiêu theo độ tuổi và quốc gia phù hợp với nguyên tắc nhắm mục tiêu của Facebook cũng như luật hiện hành của nước sở tại. Lưu ý rằng các quảng cáo quảng bá hoặc nhắc đến đồ uống có cồn bị cấm ở một số quốc gia, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Afghanistan, Brunei, Bangladesh, Ai Cập, Gambia, Kuwait, Libya, Lithuania, Na Uy, Pakistan, Nga, Ả-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Yemen.

Hẹn hò.

Chỉ được phép quảng cáo các dịch vụ hẹn hò trực tuyến khi có sự cho phép trước bằng văn bản. Những quảng cáo này phải tuân thủ các yêu cầu nhắm mục tiêu hẹn hò và nguyên tắc về chất lượng dịch vụ hẹn hò của chúng tôi tại đây. Để trở thành đối tác cung cấp dịch vụ hẹn hò được đăng ký, vui lòng điền vào mẫu này để bắt đầu quá trình đăng ký.

Đánh bạc bằng tiền thật.

Quảng cáo quảng bá hoặc tạo điều kiện cho đánh bạc trực tuyến bằng tiền thật, các trò chơi kỹ năng hoặc xổ số bằng tiền thật, bao gồm sòng bạc trực tuyến sử dụng tiền thật, cá cược thể thao, bingo hoặc poker, chỉ được phép khi có sự cho phép trước bằng văn bản. Quảng cáo đánh bạc, trò chơi kỹ năng hoặc xổ số được cho phép phải nhắm mục tiêu đến những người từ 18 tuổi trở lên ở các khu vực pháp lý được cấp quyền.

Xổ số nhà nước.

Hoạt động xổ số do các tổ chức chính phủ điều hành có thể quảng cáo trên Facebook, miễn là quảng cáo được nhắm mục tiêu theo luật hiện hành tại khu vực pháp lý sẽ phân phối quảng cáo và chỉ được nhắm mục tiêu những người ở khu vực pháp lý cung cấp loại hình xổ số đó.

Nhà thuốc trực tuyến.

Quảng cáo không được quảng bá việc bán dược phẩm kê đơn. Chỉ được phép quảng cáo nhà thuốc trực tuyến và ngoài đời khi có sự cho phép trước bằng văn bản.

Quảng cáo thuốc không kê đơn.

Quảng cáo quảng bá thuốc không kê đơn phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành của nước sở tại, các quy tắc trong ngành, các nguyên tắc, giấy phép và thông tin phê duyệt bắt buộc hoặc có sẵn, đồng thời phải bao gồm các tiêu chí nhằm mục tiêu theo độ tuổi và quốc gia phù hợp với các luật hiện hành của nước sở tại.

Dịch vụ đăng ký.

Quảng cáo các dịch vụ đăng ký hoặc quảng bá sản phẩm/dịch vụ bao gồm các lựa chọn phủ định, gia hạn tự động, các sản phẩm lập hóa đơn chuyển đổi từ miễn phí sang trả phí hoặc tiếp thị di động phải tuân theo các yêu cầu dành cho dịch vụ đăng ký của chúng tôi.

Các sản phẩm và dịch vụ tài chính cũng như bảo hiểm.

Quảng cáo quảng bá ứng dụng thẻ tín dụng hoặc dịch vụ tài chính với các tổ chức được chính thức công nhận phải cung cấp rõ ràng, đầy đủ trong trang đích của quảng cáo thông tin tiết lộ về các khoản phí liên quan, bao gồm phí giao dịch, phần trăm APR, lãi suất và địa chỉ thực của tổ chức cung cấp sản phẩm. Các quảng cáo quảng bá dịch vụ thẻ tín dụng, bảo hiểm hoặc cho vay phải được nhắm mục tiêu đến những người từ 18 tuổi trở lên. Quảng cáo quảng bá dịch vụ thẻ tín dụng, bảo hiểm hoặc cho vay không được trực tiếp yêu cầu cá nhân nhập thông tin tài chính, kể cả thông tin thẻ tín dụng.

Nội dung có thương hiệu.

Quảng cáo quảng bá nội dung có thương hiệu phải gắn thẻ sản phẩm, thương hiệu hoặc đối tác kinh doanh bên thứ ba được chọn hiển thị bằng cách sử dụng công cụ nội dung có thương hiệu. Nội dung có thương hiệu trong quảng cáo được định nghĩa là nội dung của người tạo hoặc người đăng chọn hiển thị hoặc chịu ảnh hưởng của đối tác kinh doanh để trao đổi giá trị. Khi quảng bá việc tích hợp nội dung có thương hiệu, nhà quảng cáo phải sử dụng công cụ nội dung có thương hiệu 

 Quảng cáo về vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị.

Nhà quảng cáo có thể chạy các quảng cáo về vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị, miễn là tuân thủ tất cả các luật hiện hành và quy trình ủy quyền mà Facebook yêu cầu. Trong trường hợp cần thiết, Facebook có thể hạn chế các quảng cáo về vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm dành cho quảng cáo về vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị.

Nếu quy trình ủy quyền quảng cáo của Facebook hiện có ở quốc gia của bạn, thì ngoài việc tuân thủ các Tiêu chuẩn cộng đồng và Chính sách quảng cáo, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm mà bạn gửi cho quảng cáo về vấn đề xã hội, bầu cử hoặc chính trị còn phải tuân thủ các nguyên tắc sau. Thông tin này do bạn cung cấp trong quy trình ủy quyền quảng cáo và sẽ hiển thị trên tiêu đề quảng cáo của bạn.

Sản phẩm và dịch vụ tiền ảo.

Quảng cáo không được quảng bá sản phẩm và dịch vụ giao dịch hoặc liên quan đến tiền ảo khi chưa được cho phép trước bằng văn bản. 

Cai chất gây nghiện và đồ uống có cồn.

Nếu muốn quảng bá dịch vụ cai nghiện và nhắm mục tiêu đến Hoa Kỳ, nhà quảng cáo phải có chứng nhận của LegitScript và đăng ký với Facebook để được phép quảng cáo.

Quảng cáo dịch vụ cai nghiện bao gồm nhưng không giới hạn ở: Trang web hoặc dịch vụ cai nghiện lâm sàng cung cấp thông tin về nhóm cai nghiện trực tiếp, nhóm hỗ trợ trực tuyến và trực tiếp cũng như đường dây nóng hỗ trợ khủng hoảng dành cho những người đang cai nghiện hoặc đang tìm thông tin về cai nghiện.

Các sản phẩm và kế hoạch giảm cân.

Phải nhắm mục tiêu các quảng cáo được tiếp thị cho mục đích giảm cân đến những người từ 18 tuổi trở lên.

6. Quảng cáo video.

Quảng cáo video và các loại quảng cáo động khác phải tuân thủ tất cả quy tắc nêu trong những Chính sách quảng cáo này, bao gồm Tiêu chuẩn cộng đồng và các chính sách bên dưới:

Nội dung gây phiền toái.

Video và các loại quảng cáo tương tự khác không được sử dụng những thủ thuật gây phiền toái quá mức, chẳng hạn như màn hình nhấp nháy.

Các hạn chế liên quan đến nội dung giải trí.

Chỉ được phép quảng cáo đoạn giới thiệu phim, chương trình truyền hình, đoạn giới thiệu trò chơi điện tử và nội dung tương tự khác dành cho đối tượng người lớn khi được Facebook cho phép trước bằng văn bản và phải nhắm mục tiêu những người từ 18 tuổi trở lên. Không được phép mô tả quá mức nội dung sau trong các quảng cáo này:

 • Việc sử dụng chất gây nghiện và đồ uống có cồn.
 • Nội dung người lớn.
 • Ngôn từ tục tĩu.
 • Bạo lực và máu me.

7. Nhắm mục tiêu.

 • Bạn không được sử dụng tùy chọn nhắm mục tiêu để phân biệt đối xử, quấy rối, kích động hay miệt thị người dùng hoặc để tham gia vào các hoạt động quảng cáo nhằm mục đích lợi dụng.
 • Nếu nhắm mục tiêu quảng cáo đến đối tượng tùy chỉnh, bạn phải tuân thủ các điều khoản hiện hành khi tạo đối tượng.

8. Cách sắp đặt.

Mức độ phù hợp.

Tất cả các thành phần quảng cáo, bao gồm mọi văn bản, hình ảnh hoặc phương tiện khác, phải liên quan và phù hợp với sản phẩm/dịch vụ sẽ được cung cấp và đối tượng sẽ xem quảng cáo.

Tính chính xác.

Quảng cáo phải thể hiện rõ công ty, sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu đang được quảng cáo.

Trang đích liên quan.

Sản phẩm và dịch vụ được quảng bá trong văn bản quảng cáo phải khớp với sản phẩm và dịch vụ được quảng bá trên trang đích, đồng thời trang đích không được cung cấp hoặc liên kết đến bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ bị cấm nào.

Tìm hiểu thêm những cách làm tốt nhất về chất lượng quảng cáo có thể góp phần cải thiện hiệu quả.

9. Văn bản trong hình ảnh quảng cáo.

Quá nhiều văn bản trong hình ảnh quảng cáo có thể dẫn đến tình trạng quảng cáo tiếp cận được ít người hơn hoặc hoàn toàn không chạy. Hãy cố gắng sử dụng ít văn bản hoặc không sử dụng văn bản trong hình ảnh nếu có thể. Truy cập vào Trung tâm trợ giúp nhà quảng cáo để tìm hiểu thêm về các nguyên tắc này và trường hợp ngoại lệ của nguyên tắc.

Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Trong quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng, nhà quảng cáo không được đặt câu hỏi để yêu cầu các loại thông tin sau mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Số tài khoản

Quảng cáo không được yêu cầu số tài khoản, bao gồm số thẻ khách hàng thường xuyên, số thẻ khách hàng thân thiết hoặc số tài khoản cáp/điện thoại, mà không có sự cho phép trước của chúng tôi.

Lý lịch phạm tội

Quảng cáo không được yêu cầu thông tin liên quan đến lý lịch phạm tội hoặc tiền án mà không có sự cho phép trước của chúng tôi.

Thông tin tài chính

Quảng cáo không được yêu cầu thông tin tài chính, bao gồm số tài khoản ngân hàng, số định tuyến ngân hàng, số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, điểm tín dụng, thu nhập, giá trị ròng hoặc số tiền mà người nào đó còn nợ, mà không có sự cho phép trước của chúng tôi.

Số nhận dạng do chính phủ cấp

Quảng cáo không được yêu cầu số nhận dạng do chính phủ cấp, bao gồm số An sinh xã hội, số hộ chiếu hoặc số giấy phép lái xe, mà không có sự cho phép trước của chúng tôi.

Thông tin sức khỏe

Quảng cáo không được yêu cầu thông tin về sức khỏe, bao gồm sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, phương thức chữa bệnh, tình trạng bệnh tật hoặc khuyết tật, mà không có sự cho phép trước của chúng tôi.

Thông tin bảo hiểm

Quảng cáo không được yêu cầu thông tin bảo hiểm, bao gồm số hợp đồng bảo hiểm hiện tại, mà không có sự cho phép trước của chúng tôi.

Quan điểm chính trị

Quảng cáo không được yêu cầu thông tin liên quan đến quan điểm chính trị.

Chủng tộc hoặc dân tộc

Quảng cáo không được yêu cầu thông tin về chủng tộc hoặc dân tộc nếu không có sự cho phép trước của chúng tôi.

Tôn giáo

Quảng cáo không được yêu cầu thông tin liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo hoặc niềm tin liên quan đến triết học mà không có sự cho phép trước của chúng tôi.

Thiên hướng tình dục

Quảng cáo không được yêu cầu thông tin liên quan đến thiên hướng tình dục hoặc thông tin về đời sống tình dục của cá nhân, kể cả (các) giới tính mà người đó muốn hẹn hò, mà không có sự cho phép trước của chúng tôi.

Câu hỏi trong mẫu

Quảng cáo không được yêu cầu thông tin tương tự hoặc gần giống thông tin mà bạn có thể sử dụng Câu hỏi trong mẫu để yêu cầu.

Tình trạng thành viên nghiệp đoàn

Quảng cáo không được yêu cầu thông tin về tình trạng thành viên nghiệp đoàn mà không có sự cho phép trước của chúng tôi.

Tên người dùng hoặc mật khẩu

Quảng cáo không được yêu cầu cung cấp tên người dùng hoặc mật khẩu, bao gồm tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản mới và tài khoản hiện có, mà không có sự cho phép trước của chúng tôi. Nếu muốn chuyển mọi người đến phần đăng ký tài khoản với trang web hoặc dịch vụ của mình, bạn cần sử dụng mục tiêu Lượt nhấp vào trang web hoặc Chuyển đổi trên trang web khi chạy quảng cáo.

Việc sử dụng các tài sản thương hiệu của chúng tôi.

Đối với các quảng cáo hiển thị thương hiệu Facebook hoặc Instagram, vui lòng tham khảo Trung tâm tài nguyên thương hiệu của Facebook và Trung tâm tài nguyên thương hiệu của Instagram để xem lại nguyên tắc thương hiệu cũng như tải xuống các tài sản được phê duyệt.

Chứng thực thương hiệu.

Quảng cáo không được ám chỉ sự ủng hộ hoặc cộng tác với Facebook/Instagram dưới bất kỳ hình thức nào hoặc sự ủng hộ của bất kỳ Công ty Facebook nào khác.

Cách sử dụng thương hiệu trong quảng cáo.

Quảng cáo liên kết với nội dung mang thương hiệu Facebook hoặc Instagram (bao gồm Trang, nhóm, sự kiện hoặc trang web sử dụng phương thức Đăng nhập bằng Facebook) có thể thực hiện tham chiếu có giới hạn đến “Facebook” hoặc “Instagram” trong văn bản quảng cáo với mục đích làm rõ trang đích của quảng cáo.

Quảng cáo không được trình bày thương hiệu Facebook theo cách biến Facebook thành điểm độc đáo hoặc nổi bật nhất trong nội dung.

Không được sửa đổi tài sản thương hiệu Facebook theo bất kỳ cách nào, chẳng hạn như thay đổi thiết kế hoặc màu sắc, hoặc vì mục đích tạo các hiệu ứng hoặc hoạt ảnh đặc biệt.

Bản quyền & nhãn hiệu hàng hóa.

Tất cả trang đích và quảng cáo khác không được sử dụng các tài sản có bản quyền, nhãn hiệu hàng hóa của chúng tôi hay bất kỳ nhãn hiệu tương tự nào có thể gây nhầm lẫn, trừ khi được Trung tâm tài nguyên thương hiệu của Facebook và Trung tâm tài nguyên thương hiệu của Instagram cho phép rõ ràng hoặc được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản.

Ảnh chụp màn hình giao diện người dùng.

Khi hiển thị Giao diện người dùng (UI) của Facebook, Messenger hoặc Instagram trong quảng cáo, giao diện phải mô tả chính xác cách xuất hiện và hoạt động hiện tại của UI trong sản phẩm. Nếu hành động hoặc chức năng được mô tả không có trong sản phẩm hoặc UI hiện tại thì hành động hoặc chức năng đó không được xuất hiện trong quảng cáo.

Phải hiển thị nội dung mô tả giao diện người dùng trong quảng cáo theo ngữ cảnh của thiết bị liên quan (ví dụ: di động hoặc máy tính) và được phép theo Nguyên tắc thương hiệu của Facebook hoặc Nguyên tắc thương hiệu của Instagram.

Không được sửa đổi UI theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở: thêm hoạt ảnh, hiệu ứng xen kẽ hoặc hiệu ứng đặc biệt. Không được sử dụng riêng biệt các yếu tố hoặc thành phần của UI.

Giới hạn sử dụng dữ liệu.

 • Đảm bảo chỉ chia sẻ bất kỳ dữ liệu quảng cáo nào thu thập được, nhận được hoặc có được từ quảng cáo trên Facebook hoặc Instagram (“dữ liệu quảng cáo trên Facebook”) với người hành động thay mặt bạn, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng nhà cung cấp dịch vụ của mình sẽ bảo vệ mọi dữ liệu quảng cáo trên Facebook hay bất kỳ thông tin nào khác có được từ chúng tôi, giới hạn việc sử dụng tất cả thông tin đó của họ cũng như giữ bí mật và an toàn cho thông tin đó.
 •  Không sử dụng dữ liệu quảng cáo trên Facebook cho bất kỳ mục đích nào (bao gồm nhắm mục tiêu lại, kết hợp dữ liệu trên nhiều chiến dịch của các nhà quảng cáo hoặc cho phép đi kèm hay chuyển hướng bằng thẻ), ngoại trừ trên cơ sở tổng hợp và ẩn danh (trừ khi được Facebook cho phép) và chỉ để đánh giá hoạt động cũng như hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của bạn trên Facebook.
 • Không sử dụng dữ liệu quảng cáo trên Facebook, bao gồm cả các tiêu chí nhằm mục tiêu cho quảng cáo của bạn, để tạo, thêm, chỉnh sửa, tác động hoặc bổ sung hồ sơ người dùng, kể cả các hồ sơ liên quan đến số nhận dạng thiết bị di động hoặc số nhận dạng duy nhất khác xác định bất kỳ người dùng, trình duyệt, máy tính hay thiết bị cụ thể nào.
 • Không chuyển nhượng bất kỳ dữ liệu quảng cáo nào trên Facebook (bao gồm dữ liệu ẩn danh, tổng hợp hoặc phái sinh) cho bất kỳ mạng quảng cáo, sàn giao dịch quảng cáo, nhà môi giới dữ liệu/các dịch vụ liên quan đến quảng cáo hoặc kiếm tiền nào khác.

Những điều cần biết.

 • Chính sách quảng cáo áp dụng cho (1) các quảng cáo và nội dung thương mại được phân phối hoặc mua thông qua Facebook, trên hoặc ngoài các dịch vụ của Facebook, bao gồm các quảng cáo được mua theo Điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn AAAA/IAB, (2) các quảng cáo xuất hiện trong ứng dụng trên Facebook và (3) các quảng cáo trên Instagram. Việc bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ quảng cáo của Facebook là một phần của “Facebook” theo Tuyên bố về quyền và trách nhiệm của Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms, còn gọi là “SRR”) và phải tuân thủ SRR. Bạn có thể phải tuân thủ các điều khoản hoặc nguyên tắc bổ sung nếu sử dụng Instagram hoặc các sản phẩm/dịch vụ nhất định liên quan đến quảng cáo trên Facebook.
 • Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm hiểu và tuân thủ tất cả các luật cũng như quy định hiện hành. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến nhiều hậu quả, bao gồm việc hủy quảng cáo mà bạn đã đặt và chấm dứt tài khoản của bạn.
 • Chúng tôi không sử dụng dữ liệu cá nhân nhạy cảm để nhắm mục tiêu quảng cáo. Chủ đề bạn chọn để nhắm mục tiêu quảng cáo không phản ánh niềm tin, đặc điểm hay giá trị cá nhân của những người sử dụng Facebook hoặc Instagram.
 • Sau khi hiển thị, quảng cáo sẽ trở thành thông tin công khai. Quảng cáo có thể được chia sẻ lại và truy cập bởi những người không thuộc đối tượng mục tiêu, bao gồm từ Trang Facebook chạy quảng cáo hoặc từ bên trong Sản phẩm của Facebook. Nếu người dùng đã tương tác với quảng cáo của bạn, thì quảng cáo đó có thể vẫn tồn tại trong Sản phẩm của Facebook (chẳng hạn vẫn được chia sẻ cho tới khi người dùng xóa quảng cáo hoặc vẫn hiển thị với người dùng thông qua các công cụ trong tài khoản của họ). Nếu là quảng cáo mang tính chính trị, quảng cáo sẽ hiển thị trong Thư viện quảng cáo của chúng tôi. Điều này có nghĩa là Facebook có thể hiển thị (mà không tính phí bạn) và cung cấp quyền truy cập vào nội dung quảng cáo, cũng như thông tin về chiến dịch quảng cáo (chẳng hạn như tổng mức chi tiêu và dữ liệu phân phối) trong khoảng thời gian bảy (7) năm kể từ ngày hoàn thành đơn đặt hàng của bạn. Facebook có thể tiết lộ nội dung quảng cáo và mọi thông tin liên quan đến quảng cáo cho cơ quan hoặc tổ chức chính phủ nếu Facebook tin rằng việc tiết lộ đó sẽ hỗ trợ cho một cuộc điều tra hợp pháp.
 • Nếu đang quản lý quảng cáo thay mặt cho các nhà quảng cáo khác, bạn phải quản lý mỗi nhà quảng cáo hoặc khách hàng thông qua các tài khoản quảng cáo riêng biệt. Bạn không được thay đổi nhà quảng cáo hoặc khách hàng được liên kết với một tài khoản quảng cáo đã thiết lập; hãy thiết lập tài khoản mới. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mỗi nhà quảng cáo đều tuân thủ các Chính sách quảng cáo này.
 • Chúng tôi có quyền từ chối, phê duyệt hoặc gỡ bất kỳ quảng cáo nào vì bất cứ lý do gì theo quyết định riêng của mình, trong đó có các quảng cáo ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ của chúng tôi với người dùng hoặc các quảng cáo quảng bá nội dung, dịch vụ hay hoạt động trái với vị thế cạnh tranh, lợi ích hoặc triết lý quảng cáo của chúng tôi.
 • Đối với các chính sách yêu cầu sự cho phép trước bằng văn bản, Facebook hoặc Công ty Facebook có thể cấp các quyền này.
 • Những chính sách này có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Trên là toàn bộ chính sách quảng cáo của Facebook. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn.

- Advertisement -
Top Thủ Thuật
Top Thủ Thuật: Website chuyên chia sẻ các bài viết thủ thuật liên quan đến công nghệ máy tính, điện thoại ✅ Hướng dẫn về phần mềm, phần cứng, kiến thức về cuộc sống...

Latest news

- Advertisement -

Related news

- Advertisement -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây