Thứ Hai, Tháng Năm 10, 2021

Cách nối dữ liệu từ các file khác nhau trong Google Sheets

Hầu hết khi sử dụng bảng tính trong Google Sheet chúng ta chỉ hay sử dụng những thao tác chỉnh hàng, cột, thao tác với các biểu đồ nhưng còn khó khăn trong cách nối dữ liệu từ các file khác nhau trong Google Sheets, lấy dữ liệu hoặc phạm vi dữ liệu một cách chính xác, đặt nó vào một vị trí hoàn toàn mới trên một trang tính khác,… Nếu bạn muốn thực hiện những điều này nhưng chưa biết cách thì bài viết sau của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn với việc sử dụng thành thạo các hàm QUERY và IMPORTRANGE.

Hướng dẫn cách nối dữ liệu từ các file khác nhau trong Google Sheets.

1. Sử dụng hàm IMPORTRANGE.

Cú pháp nhập như sau:

=IMPORTRANGE(“spreadsheet_key”, “range_string”)

Trong đó:

  • “Spreadsheet key”: chuỗi các số và chữ cái trong URL trong bảng tính.
  • “Range string”: là “Sheet1”, “Sheet2”,… được đặt tên mặc định của bảng dữ liệu, sau nó là ‘!’ và vùng muốn lấy dữ liệu.

Ví dụ về cách liên kết dữ liệu giữa các bảng tính trong Google Sheets:

Nối dữ liệu từ các file khác nhau trong Google Sheets

Bạn hãy lấy dữ liệu từ ô A1 đến D100. Thực hiện như sau:

=ImportRange(“1ByTut9xooZdPIBF55gzQ0Cdi04owDTtLVc_gPGtOKY0”, “Sheet1!A1:D100”)

Cách kết nối dữ liệu từ các file khác nhau trong Google Sheets

Công thức sẽ liên kết dữ liệu bảng tính này sang bảng tính khác. Cụ thể như ví dụ trên là lấy dữ liệu từ ô A1 đến ô D100 của bảng tính “Sheet1”. Sau khi hoàn tất, toàn bộ dữ liệu này sẽ chuyển sang sheet khác một cách dễ dàng mà không làm thay đổi định dạng.

2. Sử dụng hàm QUERY

Hàm QUERY sử dụng cho các dữ liệu có điều kiện. 

Ví dụ bạn hãy lấy dữ liệu “Units Sold” của Đức.

Hướng dẫn nối dữ liệu từ các file khác nhau trong Google Sheets

Muốn vậy, ta nhập theo công thức sau:

=QUERY( ImportRange( “1ByTut9xooZdPIBF55gzQ0Cdi04owDTtLVc_gPGtOKY0”, “Sheet1!A1:O1000” ) , “select Col5 where Col2 = ‘Germany'”)

Hướng dẫn cách nối dữ liệu từ các file khác nhau trong Google Sheets

Các bạn có thể thấy dữ liệu “ImportRange” sẽ làm đúng cú pháp trước, sau đó các bạn chỉ định hàm tới cột 5 để nhận kết quả “Units Sold”) có chứa cột 2 “Germany”. Vì vậy, 2  “đối số” trong tìm kiếm này là ImportRange và select ColX where ColY = ‘Z’.

Như vậy chúng tôi vừa thực hiện hướng dẫn các bạn tạo liên kết dữ liệu giữa các bảng tính Google Sheets một cách đơn giản và hiệu quả nhất. Chúc các bạn thực hiện thành công.

- Advertisement -

Latest news

- Advertisement -

Related news

- Advertisement -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây