Thứ Hai, Tháng Năm 10, 2021

Hàm Match và Index

Hàm MATCH và INDEX là hai hàm rất đặc biệt trong Excel có thể thay thế hoàn toàn VLOOKUP. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng và ứng dụng của hai hàm này, hãy xem kỹ bài hướng dẫn sau của chúng tôi. Hàm MATCH và INDEX được sử dụng để dò tìm một cách chính xác nhất  giá trị của 1 cột và 1 hàng bất kỳ.

Hướng dẫn dùng hàm MATCH và INDEX.

Hàm Match.

Hãy tìm thông tin của người có tên “Lê Thị Thủy” để xem người này hiện nằm vị trí nào trong bảng: 

Hàm Match

Thực hiện với công thức sau:

=MATCH(“Lê Thị Thủy”, cột Họ tên, số 0)

Cách sử dụng hàm Match
  • Tại D12 gõ Lê Thị Thủy
  • Tại cột Họ tên lấy vùng C3:C8

Kết quả trả về là 3, tương đương dòng thứ 3 ở bảng dữ liệu đã cho.

Hàm Index.

Hàm Index có  2 dạng là:  Index() mảng và  Index() tham chiếu 

Index() mảng:

– Mục đích là đưa về kết quả giá trị đã tìm kiếm của 1 ô dữ liệu có chỉ số hàng và chỉ số cột.

– Cú pháp được thực hiện với các đối số: Index (Array, Row_num,[column_num]).

Ý nghĩa các từ:

+ Array: Là mảng tham chiếu hoặc một hằng số mảng của dữ liệu.

+ Row_num: Hàng nơi chứa giá trị cần lấy.

+ Column_num: Cột nơi chứa giá trị cần lấy.

Index() tham chiếu:

– Mục đích là đưa về kết quả giá trị có chỉ số hàng và chỉ số cột đã tìm kiếm của 1 ô dữ liệu.

– Cú pháp được thực hiện với các đối số: INDEX (Reference, Row_num, [Column_num], [Area_num].

Ý nghĩa các từ:

+ Reference: vùng tham chiếu nơi chứa giá trị cần lấy.

+ Row_num: chỉ số hàng nơi chứa giá trị cần lấy.

+ Column_num: Là chỉ số cột nơi chứa giá trị cần lấy.

+ Area_num: Là số vùng được  trả về. Nếu bỏ qua mục này thì mặc định là 1.

– Tiến hành với ví dụ sau:

Hàm Index tham chiếu

Ví dụ hàm index match

Hai hàm này có thể kết hợp với nhau để đưa ra kết quả lọc chi tiết và chính xác nhất.

Thực hiện với ví dụ sau: Hãy tìm email của người có tên Lê Thị Thủy.

Ví dụ hàm Index Match

Hàm Index phải thực hiện được những điều sau:

  • Cột chứa giá trị muốn tìm là cột E, nằm ở vùng E3:E8
  • Dòng chứa giá trị cần tìm, dòng D12

Ta có công thức sau:

=INDEX(E3:E8,MATCH(D12,C3:C8,0))

Kết quả:

Hướng dẫn hàm Index và hàm Match

Như vậy có thể thấy giao giữa dòng và cột tại hàm INDEX là kết quả cần tìm.

Như vậy chúng tôi vừa giới thiệu đến các bạn cách sử dụng hàm MATCH và hàm INDEX cũng như sự kết hợp của hai hàm MATCH để thực hiện các yêu cầu dò tìm, tham chiếu, tìm kiếm trong Excel. Khi ứng dụng tốt hai hàm MATCH và INDEX, bạn hoàn toàn có thể thực hiện được những yêu cầu tìm kiếm phức tạp mà hàm VLOOKUP khó đáp ứng được.

- Advertisement -
Top Thủ Thuật
Top Thủ Thuật: Website chuyên chia sẻ các bài viết thủ thuật liên quan đến công nghệ máy tính, điện thoại ✅ Hướng dẫn về phần mềm, phần cứng, kiến thức về cuộc sống...

Latest news

- Advertisement -

Related news

- Advertisement -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây