Hàm IF trong Google Sheets: Hướng dẫn sử dụng và ví dụ thực tế

Google Sheets là một công cụ tuyệt vời cho việc quản lý và phân tích dữ liệu, và hàm IF là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mà Google Sheets cung cấp. Trên thực tế, hàm IF là một công cụ quan trọng để kiểm tra điều kiện và thực hiện các hành động khác nhau dựa trên kết quả của điều kiện đó.

Giới thiệu về hàm IF trong Google Sheets

Tìm hiểu về Google Sheets và hàm IF

Google Sheets là một ứng dụng bảng tính trực tuyến miễn phí của Google, cho phép bạn tạo và chỉnh sửa các bảng tính trực tuyến một cách dễ dàng. Hàm IF là một trong những hàm tích hợp sẵn trong Google Sheets, cho phép bạn thực hiện các phép toán logic và kiểm tra các điều kiện trong bảng tính.

Tại sao hàm IF quan trọng trong Google Sheets

Hàm IF cho phép bạn thực hiện các hành động khác nhau dựa trên kết quả của một điều kiện nhất định. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn tự động phân loại dữ liệu, tính toán giá trị dựa trên một số tiêu chí, hoặc tạo các biểu đồ và báo cáo tùy chỉnh. Với hàm IF, bạn có thể tăng hiệu suất công việc và tiết kiệm thời gian đáng kể.

Cú pháp và cách sử dụng hàm IF trong Google Sheets

Cú pháp cơ bản của hàm IF

Cú pháp cơ bản của hàm if trong google sheets như sau:

=IF(điều_kiện, giá_trị_nếu_đúng, giá_trị_nếu_sai)

Trong đó:

 • điều_kiện là một biểu thức logic mà bạn muốn kiểm tra.
 • giá_trị_nếu_đúng là giá trị mà bạn muốn trả về nếu điều kiện là đúng.
 • giá_trị_nếu_sai là giá trị mà bạn muốn trả về nếu điều kiện là sa

  Cách sử dụng hàm IF để kiểm tra một điều kiện đơn giản

  Để hiểu rõ hơn cách sử dụng hàm IF, hãy xem xét một ví dụ đơn giản. Giả sử bạn có một cột chứa điểm số của các sinh viên và bạn muốn tạo một cột mới để xác định xem mỗi sinh viên đã đỗ hay rớt. Bạn có thể sử dụng hàm IF như sau:

  =IF(B2>=5, "Đỗ", "Rớt")

  Trong ví dụ trên, B2 là ô chứa điểm số của sinh viên đầu tiên. Nếu điểm số lớn hơn hoặc bằng 5, hàm IF sẽ trả về “Đỗ”, ngược lại, nó sẽ trả về “Rớt”. Bạn có thể áp dụng hàm này cho toàn bộ cột để tự động xác định kết quả.

Sử dụng hàm IF với nhiều điều kiện khác nhau

Hàm IF cũng cho phép bạn xác định nhiều điều kiện khác nhau và thực hiện các hành động tương ứng. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm IF để phân loại các sản phẩm theo mức độ tồn kho:

=IF(C2>50, "Còn hàng", IF(C2>0, "Ít hàng", "Hết hàng"))

Trong ví dụ trên, C2 là ô chứa số lượng tồn kho. Nếu số lượng tồn kho lớn hơn 50, hàm IF sẽ trả về “Còn hàng”. Nếu số lượng tồn kho lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn hoặc bằng 50, nó sẽ trả về “Ít hàng”. Cuối cùng, nếu số lượng tồn kho là 0 hoặc âm, hàm IF sẽ trả về “Hết hàng”.

Sử dụng hàm IF với các phép toán logic

Hàm IF trong Google Sheets cũng hỗ trợ sử dụng các phép toán logic như AND, OR và NOT để kiểm tra nhiều điều kiện cùng một lúc. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm IF để kiểm tra xem một sinh viên có đạt cả hai môn Toán và Anh văn hay không:

=IF(AND(B2>=5, C2>=5), "Đạt", "Không đạt")

Trong ví dụ trên, B2 là ô chứa điểm số môn Toán và C2 là ô chứa điểm số môn Anh văn. Nếu cả hai điểm số đều lớn hơn hoặc bằng 5, hàm IF sẽ trả về “Đạt”, ngược lại, nó sẽ trả về “Không đạt”.

Các ví dụ thực tế về sử dụng hàm IF trong Google Sheets

Ví dụ 1: Sử dụng hàm IF để xác định điểm đỗ hoặc rớt của sinh viên

Giả sử bạn có một danh sách điểm số của sinh viên và bạn muốn xác định xem mỗi sinh viên đã đỗ hay rớt dựa trên điểm số của họ. Bạn có thể sử dụng hàm IF như sau:

=IF(B2>=5, "Đỗ", "Rớt")

Trong ví dụ trên, B2 là ô chứa điểm số của sinh viên đầu tiên. Nếu điểm số lớn hơn hoặc bằng 5, hàm IF sẽ trả về “Đỗ”, ngược lại, nó sẽ trả về “Rớt”. Bạn có thể áp dụng hàm này cho toàn bộ danh sách để tự động xác định kết quả.

Ví dụ 2: Sử dụng hàm IF để phân loại dữ liệu vào các nhóm khác nhau

Giả sử bạn có một danh sách sản phẩm và bạn muốn phân loại chúng vào các nhóm khác nhau dựa trên giá trị giá bán. Bạn có thể sử dụng hàm IF như sau:

=IF(C2>=1000, "Sang trọng", IF(C2>=500, "Trung cấp", "Phổ thông"))

Trong ví dụ trên, C2 là ô chứa giá trị giá bán của sản phẩm đầu tiên. Nếu giá trị giá bán lớn hơn hoặc bằng 1000, hàm IF sẽ trả về “Sang trọng”. Nếu giá trị giá bán lớn hơn hoặc bằng 500 nhưng nhỏ hơn 1000, nó sẽ trả về “Trung cấp”. Cuối cùng, nếu giá trị giá bán nhỏ hơn 500, hàm IF sẽ trả về “Phổ thông”.

Ví dụ 3: Sử dụng hàm IF để tính toán tổng điểm dựa trên một số tiêu chí

Giả sử bạn có một danh sách điểm số của các sinh viên và bạn muốn tính tổng điểm của mỗi sinh viên dựa trên một số tiêu chí nhất định. Bạn có thể sử dụng hàm IF như sau:

=IF(D2>=5, B2+C2, 0)

Trong ví dụ trên, D2 là ô chứa điểm số của sinh viên đầu tiên cho tiêu chí xác định. Nếu điểm số của tiêu chí đó lớn hơn hoặc bằng 5, hàm IF sẽ tính tổng điểm của sinh viên bằng cách cộng điểm số của môn Toán (B2) và môn Anh văn (C2). Nếu điểm số của tiêu chí là nhỏ hơn 5, hàm IF sẽ trả về 0.

Một số lưu ý và tips khi sử dụng hàm IF trong Google Sheets

Lưu ý về việc sử dụng dấu ngoặc đơn và ngoặc kép trong hàm IF

Khi sử dụng hàm IF trong Google Sheets, bạn cần chú ý đặt đúng dấu ngoặc đơn và ngoặc kép. Dấu ngoặc đơn được sử dụng để bao quanh điều kiện, trong khi dấu ngoặc kép được sử dụng để bao quanh các giá trị. Sai sót trong việc đặt dấu ngoặc có thể dẫn đến lỗi hoặc kết quả không chính xác.

Cách tránh các lỗi phổ biến khi sử dụng hàm IF

Khi sử dụng hàm IF, có một số lỗi phổ biến mà bạn cần tránh. Một trong những lỗi phổ biến nhất là không đặt đúng cú pháp của hàm IF. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng các dấu ngoặc đúng cách và đặt đúng số lượng các tham số cần thiết.

Tips để tối ưu hóa sử dụng hàm IF trong Google Sheets

 • Sử dụng hàm IF kết hợp với các hàm khác như SUM, AVERAGE, MAX, MIN để thực hiện tính toán phức tạp.
 • Sử dụng các phép toán logic như AND, OR và NOT để kiểm tra nhiều điều kiện cùng một lúc.
 • Sử dụng kiểu dữ liệu chính xác cho ô chứa dữ liệu để đảm bảo kết quả chính xác.
 • Kiểm tra kết quả của hàm IF bằng cách sử dụng công cụ kiểm tra lỗi và debug trong Google Sheets.

Kết luận

Hàm IF là một công cụ quan trọng trong Google Sheets để thực hiện các hành động dựa trên điều kiện. Với cú pháp đơn giản và tính linh hoạt, hàm IF cho phép bạn xử lý dữ liệu một cách hiệu quả và tự động hóa các tác vụ phức tạp. Từ việc xác định điểm đỗ hoặc rớt của sinh viên đến phân loại dữ liệu và tính toán tổng điểm, hàm IF là một công cụ mạnh mẽ trong tay người dùng Google Sheets.

Hãy áp dụng những kiến thức về hàm IF đã được chia sẻ trong bài viết này vào công việc của bạn trên Google Sheets. Với việc sử dụng hàm IF một cách hiệu quả, bạn sẽ tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất công việc của mình.

Top Thủ Thuật hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm IF trong Google Sheets và cách sử dụng nó. Hãy áp dụng những kiến thức này vào công việc của bạn và khám phá thêm nhiều tính năng hữu ích khác của Google Sheets.